LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   6 -OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA

6 -OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA

Žemaičių dailės parodos – XX a. Nepriklausomos Lietuvos kultūros gyvenimo palydovės. Menininkų sambūris užgimęs iš siekio puoselėti ir parodyti pasauliui savitą lietuvių kultūrą, šią idėją išsaugojo per visas dvidešimtajame šimtmetyje tautą ištikusias negandas.
Telkti žemaičių menininkus pirmasis XX a. ketvirtajame dešimtmetyje pradėjo visuomenininkas, poetas ir muziejininkas Pranas Genys. 1938 m. rugpjūčio 25 – rugsėjo 5 dienomis Telšių pradžios mokykloje duris atvėrė „ I-oji Žemaičių meno paroda“. Tada 17 autorių pristatė 115 tapybos, grafikos, skulptūros ir keramikos darbų. Vėliau, jau naujai iškilusiuose muziejaus „Alka“ rūmuose, žemaičių parodos buvo surengtos 1940 ir 1943 metais.
Mintis apie antrąją žemaičių dailės parodų laidą gimė Antrosios Nepriklausomos Lietuvos aušroje. Sąjūdžio įkarštyje užgimusi mintis, kas ketveri metai vienyti po pasaulį išsibarsčiusius žemaičių dailininkus ir parodyti jų darbus, 1989 m. įsikūnijo į įspūdingą galingai nuskambėjusią dailės fiestą. Iš pirmųjų šios ekspozicijos rengėjų – Algimanto Švažo, Antano Olbuto, Aloyzo Stasiulevičiaus, Rimanto Dauginčio, Viktoro Liutkaus – Pasaulio žemaičių dailės parodų organizacinius rūpesčius perėmė Žemaičių dailės muziejus. Plungėje, kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, žemaičių kūrybos pristatymai, pavadinti „Pasaulio žemaičių dailės paroda“, pradėti rengti nuo 1994 m. Nuo to laiko muziejus tapo svarbiu žemaičių dailininkų ir jų kūrybos centru. Per 1994–2011 m. laikotarpį muziejuje Plungėje buvo surengtos keturios Pasaulio žemaičių dailės parodos, apie 300 įvairių dailininkų personalinių ir grupinių parodų. Žemaičių dailę prezentuojančiam muziejui dailininkai dovanojo apie 3000 dailės darbų.
2012 m. vyksianti 6-oji paroda, skiriama Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui, kurį su visomis iškilmėmis minėsime 2013 m. Sunkiai priėmusi krikštą Žemaitija, ilgainiui tapo katalikybės bastionu, kryžių kraštu, o savo sūnų pradėta tituluoti „Šventąja Žemaitijos žeme“.
Tikime, kad mūsų visų entuziazmo ir Jūsų darbų dėka ši paroda bus nepamirštama! Maloniai kviečiame dalyvauti visus žemaičius dailininkus ir studentus, gyvenančius Lietuvoje bei užsienyje, o taip pat visus menininkus, jaučiančius tamprų ir betarpišką ryšį su Žemaitija!

PROGRAMA

Birželio 9 d. (šeštdienis)

14 val.  PLUNGĖJE, Žemaičių dailės muziejuje (Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai).
6-OSIOS PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODOS, SKIRTOS 600 METŲ
ŽEMAITIJOS KRIKŠTO JUBILIEJUI PAMINĖTI, ATIDARYMAS.
Profesionalioji dailė. Paroda veiks iki 2012 m. spalio 15 d.

Amžinybėn išėjusių dailininkų darbų ekspozicijos atidarymas.
(Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai). Paroda veiks iki 2012 m. spalio 15 d.

PLUNGĖJE, Žemaičių dailės muziejuje (Rytinė M.Oginskio dvaro oficina).
Žemaičių studentų darbų ekspozicijos atidarymas.
Paroda veiks iki 2012 m. liepos 31 dienomis.


Birželio 10 d.
(sekmadienis)

16 val.  TELŠIUOSE,VDA TDF Parodų salėje.
VDA Telšių dailės fakulteto studentų diplominių darbų parodos atidarymas.
Paroda veiks iki 2012 m. birželio 30 d.


Birželio 17 d.
(sekmadienis)

14 val.  BIRŽUVĖNUOSE, (Biržuvėnų dvaras, Telšių raj.)
Žemaičių tautodailininkų darbų ekspozicijos atidarymas.
Paroda veiks iki 2012 m. rugpjūčio 15 d.


REIKALAVIMAI

KŪRINIŲ PRISTATYMO TVARKA
Parodai prašome pristatyti 3 darbus, sukurtus ne anksčiau kaip 2008 m.
Darbus siųskite arba atvežkite į Žemaičių dailės muziejų (adresas: Parko g. 1, LT-90117 Plungė, LIETUVA), taip pat jie bus priimami visuose Lietuvos miestuose, kur yra Lietuvos dailininkų sąjungos skyriai (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje).

Lietuvoje gyvenančių dailininkų darbai turėtų būti įrėminti, paruošti eksponavimui, tvarkingai supakuoti.
Nugarinėje pusėje įskaitomai turi būti užrašyti duomenys: autoriaus vardas, pavardė, adresas, kūrinio pavadinimas, sukūrimo metai, technika, matmenys, pvz.:

APOLINARAS KATKUS
Australija

UŽ VANDENYNO, 2009 m. Drobė, aliejus, 80 cm x 120 cm


KŪRINIŲ GRĄŽINIMO TVARKA
Darbai autoriams bus grąžinti tik pasibaigus parodai, t. y. po 2012 m. lapkričio 1 d., tokia pat tvarka, kokia ir buvo parodai pristatyti.

DUOMENYS KATALOGUI

Parodos katalogo parengimui reikalingi šie duomenys:
Duomenys apie autorių (anketa pridedama),
Autoriaus portretinė nuotrauka,
Visų parodai pristatomų darbų nuotraukos.

Pastabos:
Prašytume, kad atsiunčiamos nuotraukos būtų skaitmeninės, spalvotos ir šių parametrų:
300 dpi; formatas - JPEG arba TIFF.
Jei neturite skaitmeninių nuotraukų ir galimybės jas skaitmenizuoti, prašytume atsiųsti paprastas ir nurodyti, ar jas reikės grąžinti.

Informaciją apie autorių taip pat pageidautume gauti skaitmeniniame formate.
Anketos formą galite rasti Žemaičių dailės muziejaus interneto tinklalapyje www.oginski.lt bei Facebook’e, Žemaičių dailės muziejaus profilyje http://www.facebook.com/oginski.lt

Informacijos katalogui lauksime iki 2012 m. balandžio 1 d.
Darbus prašytume pristatyti iki 2012 m. gegužės 1 d. į Žemaičių dailės muziejų arba Lietuvos dailininkų sąjungos skyrius.

Informaciją prašome siųsti elektroniniu paštu
infozdm@gmail.com
arba paprastu paštu

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUS
Parko g. 1, LT- 90117 PLUNGĖ
LIETUVA/ LITHUANIA

Informacija taip pat teikiama Žemaičių dailės muziejaus internetiniame tinklalapyje www.oginski.lt arba telefonu +370 448 57643

Gerbiami Dailininkai,
tikimės, kad išliks graži tradicija dovanoti savo kūrybos darbus Žemaičių dailės muziejui. Tik Jūsų dėka muziejus galės tinkamai pristatyti mūsų krašto kultūrą.

RENGĖJAI
Žemaičių dailės muziejus
Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Alvidas Bakanauskas tel. d. 8 448 52492; mob. 8 686 58531;
abakanauskas@gmail.com (parodos organizaciniai klausimai)

Jolanta Skurdauskienė tel. d. 8 448 57643; mob. 8 687 58487;
jolantaskurd@gmail.com (parodos organizaciniai klausimai)

Jūratė Motužienė tel. d. 8 448 57643, mob. 8 611 30626;
infozdm@gmail.com (parodos katalogo rengimo klausimai)

Danutė Einikienė d. 8 448 57643, mob. 8 688 74212;
edanute@gmail.com (darbų dokumentavimo ir grąžinimo klausimai)

Ramūnas Banys tel. d. 8 444 51297;
telsiai@vda.lt (studentų darbų ekspozicijos klausimai)

PROFESIONALIOSIOS
VAIZDUOJAMOSIOS IR TAIKOMOSIOS DAILĖS PARODOS
MENO TARYBA

Petras Gintalas, Algimanta Dargienė, Virginija Degenienė,
Romualdas Inčirauskas, Dalia Matulaitė, Aloyzas Stasiulevičius
Beata Zdramytė

Registracija baigėsi

atgal