LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   6 -OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA

6 -OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA

PROGRAMA

Birželio 9 d. (šeštdienį) PLUNGĖJE
    14 val. Žemaičių dailės muziejuje -
                 kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose
                 6-OSIOS PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODOS ATIDARYMAS
                 Profesionaliosios vaizduojamosios ir taikomosios dailės ekspozicija.
                 Paroda veiks iki 2012 m. spalio 15 d.   

                 Amžinybėn išėjusių dailininkų darbų ekspozicija
                 Paroda veiks iki 2012 m. spalio 15 d.   

                 Žemaičių studentų darbų ekspozicija
                 Paroda veiks iki 2012 m. liepos 31 dienomis

Birželio 10 d. (sekmadienį) TELŠIUOSE
     16 val. VDA TDF parodų salėje. VDA Telšių dailės fakulteto
                  studentų diplominių darbų parodos atidarymas.
                  Paroda veiks iki 2012 m. birželio 30 d.

Birželio 17 d. (sekmadienį) BIRŽUVĖNUOSE (Telšių r.)
    14 val. Biržuvėnų dvare Žemaičių tautodailininkų darbų ekspozicijos atidarymas.
                 Paroda veiks iki 2012 m. rugpjūčio 15 d.

 

6-OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA.

ŽEMAITIJOS KRIKŠTUI 600 

2012 m. birželio 9, 10 ir 17 dienomis į Plungę, Telšius ir Biržuvėnus lankytojus vėl kviečiame į jau 6-osios Pasaulio žemaičių dailės parodos ekspozicijų atidarymo renginius. Šeštą kartą vyksianti paroda, šiemet skirta artėjančiam Žemaitijos 600 metų krikšto jubiliejui. Parodos globėju sutiko tapti Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta SJ. Šios dailės šventės rengėjai, au daugelį metų bendradarbiaujantys, ‑ Žemaičių dailės muziejus, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetas ir Telšių rajono savivaldybės Kultūros centras.

     Žemaičių dailės parodos – XX a. Nepriklausomos Lietuvos kultūros gyvenimo palydovės. Menininkų sambūris, užgimęs iš siekio puoselėti ir parodyti pasauliui savitą lietuvių kultūrą, šią idėją išsaugojo per visas dvidešimtajame šimtmetyje tautą ištikusias negandas.
     Telkti žemaičių menininkus pirmasis XX a. ketvirtajame dešimtmetyje pradėjo visuomenininkas, poetas ir muziejininkas Pranas Genys. Jo rūpesčiu 1938 m. rugpjūčio 25 – rugsėjo 5 dienomis Telšių pradžios mokykloje duris atvėrė „I-oji Žemaičių meno paroda“. Tada 17 autorių pristatė 115 tapybos, grafikos, skulptūros ir keramikos darbų. Vėliau, jau naujai iškilusiuose muziejaus „Alka“ rūmuose, žemaičių parodos buvo surengtos 1940 m. ir 1943 m.
     Mintis apie antrąją žemaičių dailės parodų laidą gimė Antrosios Nepriklausomos Lietuvos aušroje. Sąjūdžio įkarštyje kilusi mintis, kas ketveri metai vienyti po pasaulį išsibarsčiusius žemaičių dailininkus ir parodyti jų darbus, 1989 m. įsikūnijo į įspūdingą galingai nuskambėjusią dailės fiestą. Iš pirmųjų šios ekspozicijos rengėjų – Algimanto Švažo, Antano Olbuto, Aloyzo Stasiulevičiaus, Rimanto Dauginčio, Viktoro Liutkaus – Pasaulio žemaičių dailės parodų organizacinius rūpesčius perėmė Žemaičių dailės muziejus. Plungėje, kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose, žemaičių kūrybos pristatymai, pavadinti „Pasaulio žemaičių dailės paroda“, pradėti rengti nuo 1994 m. Nuo to laiko muziejus tapo svarbiu žemaičių dailininkų ir jų kūrybos centru. Per 1994–2011 m. laikotarpį Plungės muziejuje buvo surengtos keturios Pasaulio žemaičių dailės parodos, apie 300 įvairių dailininkų personalinių ir grupinių parodų. Žemaičių dailę reprezentuojančiam muziejui dailininkai dovanojo apie 3000 dailės darbų.

    2012 m. vyksianti 6-oji paroda, skiriama Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui, kurį su visomis iškilmėmis minėsime 2013–2017 m. Sunkiai priėmusi krikštą Žemaitija, ilgainiui tapo katalikybės bastionu, kryžių kraštu, „Šventąja Žemaitijos žeme“ tituluojamu Lietuvos regionu.
  Šiemet savo pastarųjų ketverių metų kūrybą pristatys Lietuvoje ir užsienyje (Ukrainos, JAV, Danijos, Australijos) gyvenantys dailininkai profesionalai, tautodailininkai, o taip pat Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultete studijuojantis jaunimas. Tradiciškai, parodos metu yra pagerbiami jau į Amžinybę išėję žemaičių dailininkai.
    Vien Plungėje M.Oginskio rūmuose pristatomoje profesionaliosios vaizduojamosios ir taikomosios dailės ekspozicijoje norą dalyvauti pareiškė 112 dailininkų. Vyriausias parodos dalyvis šiemet 91-ąjį gimtadienį atšventęs dailininkas Andrius Valius. Kitas ištikimas žemaičių dailės parodų dalyvis greitai savo devyniasdešimtmetį švęsiantis, Valerijonas Galdikas, pirmą kartą savo darbus Žemaičių parodoje eksponavo dar 1943 m. Telšiuose. Nepamiršta Pasaulio žemaičių parodos ir ištikimai joje eilę metų dalyvauja: Alfonsas Čepauskas, Valerijonas Jucys, JAV gyvenanti Ona Čepelienė, Bronius Grušas, Adalbertas Nedzelskis ir visas pulkas kitų dailininkų.
    Labai džiugu, kad auga ir gausėja jaunoji kartą dailininkų, gimusių devintajame XX a. dešimtmetyje, tai – Egidija Brinkytė, Donata Banevičiūtė, Gražina Eimanavičiūtė, Jonė Šlepetytė, Martyna Kašinskaitė, Martynas Petreikis, Neringa Poškutė, Jurga Sutkutė, Darius Vilius. O štai jauniausiai parodos dalyvei, pareiškusiai karštą norą pristatyti savo darbus, vilnietei Onai Stasiulevičiūtei, – trylika metų.
    Šiemet parodai dailininkai pristatė apie tris su puse šimto savo darbų. Tad meno tarybai teko nemenkas darbas, atrinkti parodai ne tik geriausius darbus, bet ir išrinkti parodos laureatus. Tarybos nariams – Petrui Gintalui, Algei Dargienei, Virginijai Degenienei, Romualdui Inčirauskui, Daliai Onai Matulaitei, Aloyzui Stasiulevičiui ir Beatai Zdramytei – sutarus, šiemet numatomos trys nominacijos: už temos istoriškumą ir jos interpretaciją; už profesionalumą; už inovatyvumą. Laureatai bus apdovanoti dailininkės, plungiškės, Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto metalo plastikos katedros vedėjos Beatos Zdramytės sukurtais sidabriniais parodos medaliais.
   Žemaičių dailės šventei atveriant duris, sveikiname visus dalyvius ir parodos lankytojus. Tegu žemaičių menas įsipina į Lietuvos kultūros vainiką, praturtindamas jį naujais atspalviais, originaliomis formomis ir savita pasaulėžiūra, suteikdamas žiūrovams nepamirštamų emocijų.

 

Jolanta Skurdauskienė
Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja,
projekto vadovė

Bendra 6-OSIOS PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODOS dalyvavusių dailininkų nuotrauka.Foto.Sauliaus Narkaus

atgal