LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   8-OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA PLUNGĖJE IR TELŠIUOSE

8-OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA PLUNGĖJE IR TELŠIUOSE


8-OJI PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODA
PLUNGĖJE IR TELŠIUOSE


                  Žemaičių dailės muziejus       Telšių kultūros centras                    
Plungė                                   Telšiai
2020 m. liepos 4 d.                2020 m. liepos 5 d.

Žemaičių dailės muziejus kviečia dailininkus profesionalus ir tautodailininkus dalyvauti 2020 m. liepos 4 – lapkričio 13 d. vyksiančioje VIII Pasaulio žemaičių dailės parodoje.

Žemaičių dailės parodos pradėtos organizuoti dar Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos metais. 1938, 1940 ir 1943 m. Telšiuose kartu su bendraminčiais jas surengė poetas, Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktorius Pranas Genys, dailininkai Paulius Augius-Augustinavičius, Telesforas Valius ir kiti.
Mintis apie antrąją žemaičių dailės parodą gimė Antrosios Nepriklausomos Lietuvos aušroje. Sąjūdžio įkarštyje užgimusi mintis kas ketveri metai vienyti po pasaulį išsibarsčiusius žemaičių dailininkus ir parodyti jų darbus 1989 m. įsikūnijo į įspūdingą galingai nuskambėjusią dailės fiestą. Jau po keleto metų iš pirmųjų šios meno šventės rengėjų – Algimanto Švažo, Antano Olbuto, Aloyzo Stasiulevičiaus, Rimanto Dauginčio, Viktoro Liutkaus – Pasaulio žemaičių dailės parodų organizacinius rūpesčius perėmė Plungėje, Oginskių rūmuose, įsikūręs Žemaičių dailės muziejus – pirmasis ir vienintelis regioninis dailės muziejus Lietuvoje. Nuo 1994 m. muziejus tapo svarbiu žemaičių dailininkų kūrybos centru. Čia nuolat rengiamos ir eksponuojamos žemaičių dailininkų parodos, menininkų pristatymai, kaupiamas ir populiarinamas Lietuvoje bei išeivijoje kūrusių, kuriančių dailininkų palikimas.

8-OSIOS PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODOS TEMA – „PRISIMENANT ŽEMAITIJĄ“

VIII Pasaulio žemaičių dailės paroda, vyksianti 2020 m. liepos 4 – lapkričio 13 d., skiriama žvilgsniui į Žemaitiją, kaip atminties vietą. Kviečiame dailininkus savo darbuose permąstyti, akcentuoti, atskleisti atminties vaizdinius ir vietas, kurie tapatinami ar betarpiškai siejami su Žemaitijos, kaip istorinio, etninio, kultūrinio regiono, reprezentacija.

PARODOS EKSPOZICIJOS

2020 m. liepos 4 d. Profesionalioji dailė – Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje.

2020 m. liepos 5 d. Tautodailės ekspozicija – Telšių rajono savivaldybės kultūros centre, Telšiuose.

PARODOS SĄLYGOS

Parodai teikiami darbai, pageidautina, turi atitikti parodos idėją bei temą „Prisimenant Žemaitiją“ ir turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2016 m.
Prioritetas teikiamas profesionaliai parengtiems darbams, susijusiems su Žemaitijos tematika.
Parodoms keliami šie reikalavimai: autoriaus profesionalumas, parodos darbų (kūrinių) kultūrinė, meninė vertė, šiuolaikiškas darbų pateikimas. Parodai pateikiami kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti.

Užpildytos paraiškos (Žr. DALYVIO ANKETA) su autorių ir darbų nuotraukomis priimamos iki 2020 m. balandžio 1 d. el. paštu infozdm@gmail.com arba adresu: Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 3A, LT 90113, Plungė.
Darbus prašome pateikti iki gegužės 15 d.
Pasibaigus eksponavimo laikui, darbai autoriams grąžinami tokiu pat būdu, kokiu buvo pristatyti į parodą.


KONTAKTAI
Dėl profesionaliosios dailės ekspozicijos papildomos informacijos galite teirautis el. adresu arba skambinti tel. (8 448) 52781, kontaktinis asmuo – Žemaičių dailės muziejaus vyr. dailininkė-dizainerė Jūratė Motužienė (I–V 8–17 val.), infozdm@gmail.com. Adresas: Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 3A, LT 90113 Plungė.

Dėl tautodailės ekspozicijos papildomos informacijos galite teirautis: Telšių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas, tel. (8 444) 68996, 8 612 24746, info@telsiukultura.lt arba Telšių rajono savivaldybės kultūros centro etnografė, EKGT specialistė Žemaitijos regionui Sigita Dacienė, tel. 8 676 35164, s.daciene@gmail.com. Adresas: Respublikos g. 18, LT 87333 Telšiai.

DALYVIO ANKETA

Organizatoriai:
Žemaičių dailės muziejus
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas
Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

Partneriai
Lietuvos dailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius
Žemaitijos etninės kultūros globos taryba
Plungės atviras jaunimo centras
VšĮ „Kūrybinės laboratorijos“

atgal