LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   AKCIJA „TOKIA ESI TU, MANO ŽEME!“, SKIRTA ATKURTOS LIETUVOS 100-MEČIUI

AKCIJA „TOKIA ESI TU, MANO ŽEME!“, SKIRTA ATKURTOS LIETUVOS 100-MEČIUI

Žemaičių dailės muziejus mums visiems brangią sukaktį nori paminėti
kartu su jaunimu, gyvenančiu ne gimtinėje.
Muziejus kaupia, saugo ir eksponuoja ne tik Lietuvoje, bet ir
įvairiose šalyse gyvenusių žemaičių dailininkų, visada jautusių
nepertraukiamą ryšį su savo gimtąja žeme, kūrinius. Saugomos gausios
tarpukariu emigravusių dailininkų Adomo Galdiko, Vytauto
Igno-Ignatavičiaus, Kazio Varnelio, Jadvygos Paukštienės, Prano
Gailiaus kūrinių kolekcijos – menininkų, gyvenusių ne savo gimtojoje
žemėje, bet niekada nepraradusių ryšio su savo tėviške, joje likusiais
gyventi jiems brangiais žmonėmis.
Paskutinė dovana, prieš penkerius metus papildžiusi muziejaus
rinkinius, – gydytojo, dailininko, poeto Antano Lipskio kūryba. Jo
tapyba persipina su dar spalvingesniais poezijos posmais. Šio
menininko palikimo įkvėpti, norime kūrybingą Lietuvos jaunimą,
gyvenantį emigracijoje, įtraukti į akciją „TOKIA ESI TU, MANO ŽEME!“.
Joje gali dalyvauti poeziją, muziką, dailę kuriantis ir menine
fotografija užsiimantis jaunimas. Kūryba laukiama Žemaičių dailės
muziejaus erdvėse.
Per kūrybą tegu atsiveria saugomi meilės, ilgesio, pasididžiavimo savo
žeme jausmai. Norime prakalbinti tuos žmones meno kalba. Jų kūrybos
vaizdai (meninė fotografija, dailės kūriniai, žodinė kūryba) ras
vietos Žemaičių dailės muziejaus internetinėje svetainėje
www.oginski.lt.
Prašome nurodyti kūrinio duomenis (autorių, pavadinimą, metus, techniką).
Ši akcija gali išaugti į parodą. Tokia galimybė – pristatyti akcijos
dalyvių kūrybą – atsirastų 8-ojoje Pasaulio žemaičių dailės parodoje,
kuri kas ketveri metai rengiama Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose
įsikūrusiame Žemaičių dailės muziejuje.
Tikėjimas savo valstybe, pasireiškiantis įvairiausiomis formomis, –
mūsų stiprybė ir kuriančioji galia. Esate laukiami.
Kūrybos vaizdus prašome siųsti adresu zd.muziejus@gmail.com

atgal