LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   „ATRASK ŠIMTMEČIO PAVELDĄ“

„ATRASK ŠIMTMEČIO PAVELDĄ“

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUJE PAMINĖTA EUROPOS PAVELDO DIENA

Praėjusį šeštadienį Žemaičių dailės muziejuje nuvilnijo ciklas renginių, skirtų Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio, europietiškos ir modernėjančios Lietuvos temoms.

Šie renginiai prasidėjo Plungės kultūros paveldu besirūpinančių žmonių pagerbimu. Plungės rajono savivaldybės seniūnijų rūpesčiu buvo pakviesta ir Plungės rajono savivaldybės padėkos raštais apdovanota Stasio ir Janinos Simenauskų šeima iš Babrungo seniūnijos Ruolaičių kaimo, Antaninos Šimkienės šeima iš Paukštakių seniūnijos Lazdenių kaimo, Milašaičių gyventojos Stanislava Rudienė ir Danutė Norkienė, Edmundo Jonušo, Adomo Astrausko ir Vaclovo Pociaus šeimos iš Stalgėnų seniūnijos Luknėnų kaimo, Bronislavos Žutautienės šeima iš Žlibinų seniūnijos Keturakių kaimo, Justinos Petrauskienės šeima iš Platelių seniūnijos Dovainių kaimo. Šių žmonių rūpesčiu kaimuose buvo pastatytos koplytėlės, kryžiai, tvarkomos kapinaitės, prižiūrimi etnografiniai pastatai.

Tą pačią dieną konferencijoje „Atrask šimtmečio paveldą“ savo aplinkoje esantį materialųjį ir nematerialųjį paveldą pristatė Plungės rajono bendruomenių atstovai: mokytojai, kraštotyrininkai, istorijos ir kultūros profesionalai bei entuziastai. Pranešimus skaitė Petras Smilgevičius, Agnietė Lizdenytė, Gintaras Ramonas, Imantas Tamošauskas, Zita Paulauskaitė, Aldona Lučinskienė ir Irena Jankauskienė, Jolanta Miltenė.

Vienas įsimintiniausių tos dienos renginių – istorinė rekonstrukcija „Taip šventė žemaičiai“. Rekonstrukcijai buvo pasirinkta Žemaičių dailės muziejaus fonduose saugoma nuotrauka, vaizduojanti Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio plungiškių šventinę užstalę. Manoma, kad nuotrauka daryta maždaug 1930–1933 m. laikotarpiu senosios Plungės klebonijos sode. Joje – Žemaičių vyskupas ir vasario 16-osios akto signataras Justinas Staugaitis, Plungės parapijos klebonas Povilas Pūkys, Plungės burmistras Eduardas Misevičius su žmona Olimpija Misevičiene (Kripaite), sūnumi Stanislovu, Plungės miesto ir valsčiaus tarybos nariai, plungiškiai, katalikiška draugija – pavasarininkai.

Kartu su partneriais – Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriumi Audriumi Misiūnu, mokytojais Alina Šatkauskiene, Rasa Galvanauskiene, Rita Zaburiene, Gražina Stonkiene, Alma Galminiene ir jų suburtais moksleiviais – beveik identiškai pavyko rekonstruoti to meto vaišių stalą. Savanoriai padėjo atkurti to meto personažus. Rekonstrukcijoje dalyvauti buvo kviečiami visi norintieji. Prie akcijos gimimo prisidėjo gausus ratas plungiškių, palaikytojų, patarėjų ir konsultantų. Džiaugiamės ir dėkojame visiems!

Už palaikymą ir aktyvų dalyvavimą ypatingą padėką reiškiame Plungės klebonui dekanui Vytautui Gedvainiui, už mokslines konsultacijas ir pagalbą dėkojame istorikui dr. Dangirui Mačiuliui, už finansinę paramą projektui - Kultūros paveldo departamentui.

Dr. Jolanta Skurdauskienė
Projekto vadovė
Žemaičių dailės muziejus

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJUJE EUROPOS PAVELDO DIENA –
ATRASK ŠIMTMEČIO PAVELDĄ


Kasmet, prasidedant rudeniui, Lietuvoje vyksta bene didžiausias nekilnojamojo kultūros paveldo pažintinis renginys - Europos paveldo dienos. Šiemet, jubiliejiniais Lietuvos valstybingumo metais, šių dienų metu bus kviečiama pažinti Lietuvos 100-mečio paveldą, skatinama atkreipti dėmesį į europinės kultūros palikimą. Neatsitiktinai mūsų valstybės jubiliejus ir Europos Sąjungos Komisijos paskelbta europinės bendrystės tema tapo ir kasmetinių renginių – Lietuvos muziejų kelio, Muziejų nakties, Kultūros nakties Vilniuje dalimi. Žemaičių dailės muziejus, prisidėdamas prie šių iniciatyvų, nuo pavasario organizuoja renginių ciklą, kuriuose skiriamas dėmesys su Lietuvos šimtmečio, europietiškos tradicijos ir modernėjančios Lietuvos tema susijusiam paveldui: architektūrai, želdiniams, folklorui, dailei, kulinarijai.

Rugsėjo 15 d., šeštadienį, minint Europos paveldo dienas, muziejuje vyks bendruomenių konferencija „Atrask šimtmečio paveldą“. Joje pranešimus apie materialųjį ir nematerialųjį paveldą pasakos bendruomenių atstovai, paveldo specialistai, istorijos, kultūros ir meno entuziastai. Kalbėsime apie mūsų aplinkoje esančius Lietuvos valstybingumui svarbius objektus, asmenis, tradicijas ir ženklus.
Po konferencijos dalyviai bus pakviesti į istorinę rekonstrukciją-akciją „Taip šventė žemaičiai“. Jos metu pristatysime rekonstruotą XX a. ketvirto dešimtmečio pradžios plungiškių stalą, prie kurio, švęsdami bendruomenės šventę, Plungės miesto ir apylinkių žmonės viešėjo kartu su Žemaičių vyskupu Justinu Staugaičiu, Plungės parapijos klebonu Povilu Pūkiu, miesto burmistru Eduardu Misevičiumi, miesto ir valsčiaus tarybų nariais, inteligentais. Renginio partneriai – Plungės technologijų ir verslo mokykla parengs ir pristatys pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu mėgtus patiekalus. Muziejininkai maloniai kviečia plungiškius prisijungti prie istorinės rekonstrukcijos organizavimo ir šiuo būdu tapti viena iš istorinių asmenybių. Dėl dalyvavimo rekonstrukcijoje kreiptis telefonu 8 687 58487.
Minėdami Lietuvos valstybingumo šimtmetį, atsigręžkime į tai, kas mums svarbu, kas įkvepia, stiprina, skatina matyti prasmę, padeda būti čia ir dabar.

dr. Jolanta Skurdauskienė
Žemaičių dailės muziejus

atgal