LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   DABAR EKSPONUOJAMA PARODA

DABAR EKSPONUOJAMA PARODA

Šioje parodoje pristatoma knyga „Livre premier de la suite lithuanienne“ („Pirmoji lietuviška siuita“) yra dailininko Prano Gailiaus dovana Mažeikių muziejui po 2005 m. surengtos personalinės parodos. Didelė didelio menininko dovana, kuri vis ištraukiama iš muziejaus rinkinio ir pristatoma visuomenei.
Už eksponuojamą parodą dėkojame Mažeikių muziejaus direktoriui Vaidotui Balzeriui ir visam kolektyvui.

Pranas Gailius (1928–2015)
„Livre premier de la suite lithuanienne“
„Pirmoji lietuviška siuita“

M. K. Čiurlionio dailės būrelis, įkurtas 1942 metais Mažeikių gimnazijoje, ko gero, buvo produktyviausia talentų kalvė Mažeikių istorijoje. Gabių vaikų grupė, patekusi į mokytojo Česlovo Kontrimo (1902–1989) rankas, iškilo kaip išskirtinės asmenybės: lietuviškos muzikos klasikas Vytautas Klova, architektūros klasikas Antanas Algimantas Sprindys ir nemažai dailininkų: B. Klova, broliai J. ir K. Švažai, M. Ostrauskas, B. Valantinaitė-Jokubonienė. Visi jie mokslus baigė Lietuvoje, čia atsiskleidė ir kaip dailininkai, čia liko ir jų kūryba.
Visaip kitaip susiklostė „čiurlioniuko“ Prano Gailiaus (1928–2015) gyvenimas. Gyvenimas, nugyventas svetur, plačiai pasaulyje pripažinimo sulaukusi ir pasklidusi kūryba, o pirmieji dailininko kontaktai su Lietuva užmegzti pakankamai vėlai, praėjus daugiau kaip dešimtmečiui po nepriklausomybės atkūrimo.
Tėvynę būsimasis dailininkas paliko tiesiai iš Mažeikių gimnazijos, dar šešiolikmečiu būdamas, artinantis frontui pasitraukė į Vakarus. P. Gailius apsistojo Prancūzijoje – Strasbūre. Jaunuolį globoti apsiėmė kunigas Krivickas, čia įsitraukta į vietos dailės gyvenimą, bet P. Gailiui to neužteko, traukė Paryžius, tuo metu buvęs pasauliniu dailės centru. Pragyvenęs penketą metų Strasbūre, iš globėjo gavęs penkis frankus ir traukinio bilietą, jaunuolis išvažiavo į nežinią. Pirmosios naktys praleistos Senos krantinėje po tiltu, po to sekė vizitas į privačią Fernando Leger akademiją – čia P. Gailius, pristatęs savo darbų aplanką, tapo akademijos studentu.
Pranas Gailius niekada nesigailėjo savo pasirinkimo. Jo nuomone, F. Legeras buvo vienas iš penkių žymiausių XX amžiaus dailininkų, atvėręs jam akis, įvedęs į ano laiko modernizmą. Mokslas vyko vakarais, dienomis, P. Gailius darbavosi žaislų fabrikėlyje.
Pirmoji personalinė paroda, surengta 1955 m., sulaukė atgarsio: televizija parengė reportažą, palankūs spaudos atsiliepimai lėmė greitą P. Gailiaus, kaip dailininko, pripažinimą. Surengta daug parodų – ir ne tik Prancūzijoje, bet ir Vakarų Europoje, JAV. Pradėjęs savo kūrybinį kelią figūratyvine tapyba ir grafika, vėliau dailininkas vis labiau ėmė krypti į abstrakcionizmą, tačiau P. Gailiaus – Prano, kaip jis pasirašinėjo, negalima įvardinti kaip grynojo abstrakcionisto, jo kūrybą greičiau galima priskirti abstrakčiajam ekspresionizmui.
Reikšminga P. Gailiaus kūrybos dalis – „Livre d‘artiste“ (dailininko knyga). Tai dar XIX a. Prancūzijoje išpopuliarėję autorinės knygos menas, kai dailininkai išleisdavo mažo tiražo knygas su iliustracijų originalais. Mintis išleisti tokią knygą P. Gailiui kilo, kai jam į rankas pateko prancūziškai išleistos lietuvių liaudies dainos, kurias buvo išvertęs ir pratarmę parašęs Oskaras Milašius. P. Gailius iš šio leidinio pasirinko penkias dainas, iliustruodamas jas 16 graviūrų, taip pat buvo sukurtas viršelis, du antraštiniai lapai ir užsklanda. Knyga buvo pavadinta „Livre premier de la suite lithuanienne“ („Pirmoji lietuviška siuita“), išleista 1968 m. 40 numeruotų egzempliorių tiražu. Šis leidinys sulaukė sėkmės. Toliau sekė po dvejų metų – 1970 m. – išleista knyga „La Mer“ („Jūra“); „Dun bel Orient“ („Gražieji rytai“) – 1980 m.; „Deuxieme suite lithuanienne“ („Antroji lietuviška siuita“) – 1986 m. Tai bibliografiniai raritetai- retenybės. Visas šias knygas Lietuvoje turi tik Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
Šioje parodoje pristatoma knyga „Livre premier de la suite lithuanienne“ („Pirmoji lietuviška siuita“) yra Prano Gailiaus dovana Mažeikių muziejui po 2005 m. surengtos personalinės parodos. Didelė didelio menininko dovana, kuri vis ištraukiama iš muziejaus rinkinio ir pristatoma visuomenei.

Vytautas Ramanauskas

atgal