LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   DOKUMENTINĖ PARODA „LIETUVININKAI“

DOKUMENTINĖ PARODA „LIETUVININKAI“

PARODA „LIETUVININKAI“

Žemaičių dailės muziejuje-Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose veikia
nauja paroda „Lietuvininkai“: pirmą kartą viešai eksponuojami Lietuvos
literatūros ir meno archyve saugomi asmeniniai Martyno Jankaus, Adomo
Brako, Ievos Simonaitytės, Arvedo Kybranco dokumentai: fotografijos,
kūryba, laiškai, užrašai. Keturios Mažosios Lietuvos asmenybės, veikla
ir kūryba formavusios savo regiono tapatumą.
Paroda veiks iki 2020 m. vasario 24 d.

Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus (1858–1946) dar
tarpukario metais, kaip spaustuvininkas ir publicistas, tapo krašto
legenda. Jo indėlis, leidžiant laikraštį „Aušra“, nepraranda aktualumo
iki šiol.
Klaipėdos krašto dailininkas, tremtinys Adomas Brakas (1886–1952)
sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis Altajaus krašte atvaizdavo savo
kasdienybę ir prisiminimus apie Mažąją Lietuvą.
Rašytojos, Klaipėdos krašto gyvenimo metraštininkės Ievos Simonaitytės
(1897–1978) darbuose atsispindi plataus istorinio tarpsnio
lietuvininkų likimas ir iššūkiai, susidūrus su germanizacijos politika
ir svetimos kultūros įsiveržimais.
Architektas Arvedas Kybrancas (1930–1997), Mažosios Lietuvos
visuomenės veikėjų sūnus, išsaugojo savo identitetą per visą
sovietinės okupacijos laikotarpį. A. Kybranco kūrybiniai sprendimai
buvo įgyvendinami visoje Lietuvos teritorijoje, nemaža jų dalis –
Klaipėdos krašte.
Keturių lietuvininkų pasakojimai bus kuriami pasitelkiant autentiškus,
pirmą kartą eksponuojamus kūrybinės veiklos dokumentus, fotografijas,
prisiminimus iš Lietuvos literatūros ir meno archyvo fondų.
Parodos rėmėjas: Lietuvos kultūros taryba, organizatoriai: Lietuvos
literatūros ir meno archyvas, Klaipėdos regioninis valstybės archyvas,
Partneris: „Jūros šventė“.

atgal