LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   ENCIKLOPEDISTO BRONIAUS KVIKLIO ŠEIMOS DOVANA MUZIEJUI

ENCIKLOPEDISTO BRONIAUS KVIKLIO ŠEIMOS DOVANA MUZIEJUI

Šių metų lapkričio  mėnesį  Žemaičių dailės muziejų pasiekė dovana – žymiojo lietuvių enciklopedisto Broniaus Kviklio dukra Rūta Kulikauskienė perdavė Plungės muziejui jos tėvui dovanotus septynis prof. Igno Končiaus drožinius bei Lietuvoje retą Jungtinėse Amerikos Valstijose išleistą Igno Končiaus knygą „Žemaičių kryžiai ir koplytėlės“ (Chicago, 1965), pažymėtą prof. I.Končiaus autografu ir B.Kviklio ekslibrisu. Konferencijos „Žemaičių knyga – 5“  metu dovaną perdavė Vilniaus universiteto M.Mažvydo knygų klubo pirmininkas dr. Tomas Petreikis.

Bronius Kviklys (1913-1990) – ekonomistas, teisininkas, žurnalistas, kraštotyrininkas, redaktorius ir kolekcininkas. Jis buvo įvairių leidinių („Mūsų sportas“, „Kūno kultūra ir sveikata“, „Vytis“, „Mūsų vytis“, „Ad Meliorem!“ ir kitų) redaktorius, Čikagos katalikiško laikraščio „Draugas“ bendradarbis, „Lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. Labiausiai žinomas kaip enciklopedinių leidinių – keturtomio „Mūsų Lietuva“, „Lietuviškoji išeivija“, septyntomio „Lietuvos bažnyčios“ sudarytojas.

1932 m. baigęs Utenos gimnaziją, iki 1937 metų B.Kviklys studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete. 1938–1941 metų laikotarpiu tęsė ekonomikos studijas Kaune ir Vilniuje. B. Kviklys realizavo save ne tik ekonomikos studijų plotmėje, bet ir tapo keleto tarpukario Lietuvoje leistų žurnalų redaktoriumi.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, teko pasitraukti iš Lietuvos ir patirti nelengvą emigranto dalią. 1944–1945 metais Vokietijoje drauge su kitais pabėgėliais B. Kviklys subūrė lietuvių bendruomenę. 1951 metais su šeima pasitraukė į Jungtines Amerikos Valstijas tolesniam gyvenimo tarpsniui pasirinkdamas Čikagos miestą. Gyvenimo pradžia svetimoje šalyje nebuvo lengva – ilgus metus teko dirbti paprastu fabriko darbininku. Tačiau laikui bėgant B.Kvikliui pavyko įsilieti ir į intelektualinės veiklos srautą: dirbo daugelio žurnalų ir leidinių redaktoriumi, organizavo leidybinį darbą. Šiai veiklai atidavė 32 savo gyvenimo metus, kruopščiai rinkdamas iliustracinę bei faktinę medžiagą apie Lietuvos vietoves, bažnyčias, jos istoriją. B. Kviklys surinko įspūdingą lituanistikos archyvą, kuriame sukauptos vertingos spaudos, knygų, numizmatikos, filatelijos, fotografijų kolekcijos. Šis archyvas 1993 metais buvo perduotas Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centrui.

B.Kviklys buvo talentingas organizatorius, tad dirbdamas minėtą darbą, gebėjo leidybiniam darbui sutelkti didžiulį būrį lietuvių inteligentų ne tik gyvenančių Amerikoje, bet ir iš Lietuvos. Visa ši veikla buvo savanoriška, be atlygio. Istoriko E. Aleksandravičiaus teigimu, didžiausias B.Kviklio nuopelnas – sukurta virtuali Lietuva tėvynę praradusiems žmonėms. 

Su iš Plungės krašto kilusiu prof. I.Končiumi B.Kviklys susipažino organizuodamas leidinio „Mūsų Lietuva“ parengiamuosius darbus. Nuo to laiko jų bendravimas tęsėsi ne vienerius metus. Per tą laiką šiltai bendravusių mokslininkų santykiai buvo dar labiau sutvirtinti mažyčiais toli likusios Lietuvos simboliais – I.Končiaus drožiniais.  

Ponios Rūtos Kulikauskienės dovanos papildys Žemaičių dailės muziejuje esantį nemažą fiziko, etnografo I.Končiaus rinkinį, kuriame saugomi jau anksčiau Končių šeimos dovanoti 26 drožiniai ir per 3000 vienetų dokumentų sudarantis archyvas. Tarp šių dokumentų yra ir trisdešimt 1956-1965 m. B.Kviklio I.Končiui Amerikoje rašytų laiškų, iškalbingai bylojančių apie jųdviejų darbus ir rūpestį Lietuvos bei JAV lietuvių reikalais.   


Parengė Jolanta Skurdauskienė

Nuotraukos Tomo Petreikio ir Jūratės Motužienės

atgal