LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   GEGUŽINĖS PAMALDOS BUKANTĖS KOPLYČIOJE

GEGUŽINĖS PAMALDOS BUKANTĖS KOPLYČIOJE

Valstybės saugoma medinė Bukantės koplyčia, priklausanti  dvaro sodybos kompleksui, prieš tris metus buvo restauruota. Tuo rūpinosi net 28 įvairių sričių specialistai. Restauracijos metu buvo rastas relikvijorius su šventųjų – Siplicijaus ir Marino relikvijomis. Beje, medinis  relikvijorius antspauduotas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus antspaudu.

Manoma, kad į šią koplyčią, pastatytą apie 1860 – 1863 metus, dažnai atbėgdavo ir Julija Beniuševičiūtė – būsimoji rašytoja Žemaitė, kurios 170 -ąsias gimimo metines minėsime birželio mėnesį.

Svarbu, kad ši unikali koplyčia ir toliau išliktų dvasiniais parapijiečių namais, išsaugančiais bendruomenės papročius ir tradicijas.  Ypač aktualu tai perteikti jaunajai kartai, parodant, kad tradicija, kuri atspindi mūsų gyvenamosios vietos istorijos ištakas, tebėra  gyvybinga, prasminga. Tad  gėrio, atbudimo, šviesos ir tikėjimo jėga tesujungia visus.

Šateikių vaikų ir jaunimo choras „Žiburys“ kartu su su vadove Jurgita Arlauskiene paruošė gegužinių giesmių programą. Giesmės džiugino ir parapijiečius – kartu su choristais susirinkusieji mintimis skrido per žiedais apsipylusius kalnelius, lomelės, tolyn,ten, kur Bukantės dvarelis, kur kadaise mažosios Julijos bėginėta, dar toliau, kur Riaubelės po miškelius vaikštinėta, tolyn tolyn, kur judviejų mamelių rūpestėlio būta...

Tai pirmieji žingsniai, telkiant kaimų bendruomenes Bukantės koplyčioje giedoti  gegužines giesmes. Būtų smagu, kad  po jų jaunimas neišsiskirstytų, o sugužėtų ir vakarą praleistų berželių šakelėm išpuoštoje kokioje nors kaimo sodyboje, smagiomis dainomis ir rateliais nutraukdami kaimo tylą...

Danutė Einikienė

Žemaičių dailės muziejus

atgal