LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS DVIEJŲ VEIKSMŲ OPERA „PRŪSAI“

GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS DVIEJŲ VEIKSMŲ OPERA „PRŪSAI“

Rugsėjo 22 dieną, šeštadienį, 17 val.
XIII Tarptautinio MykoloOginskio festivalio scenoje –
Giedriaus Kuprevičiaus dviejų veiksmų
opera „Prūsai“.
Atlikėjai: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras, choras,
baletas, solistai.
Režisierius – Gediminas Šeduikis.
Kostiumų dailininkė – Sandra Straukaitė.
Scenografė – Sigita Šimkūnaitė.
Choreografas – Aurelijus Liškauskas.
Dirigentas – Giedrius Vaznys.

Maloniai kviečiame.
Festivalio renginiai nemokami.

OPERA „PRŪSAI“
„Išnykusių atminimui, gyvųjų perspėjimui“
Giedriaus Kuprevičiaus dedikacija ant operos partitūros

Šeštadienį, rugsėjo 22 d., 17 val. XIII Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio scenoje vėl karaliaus opera – kompozitoriaus Giedrio Kuprevičiaus „Prūsai“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras, choras ir solistai žiūrovus „įsuks“ į istorinių įvykių verpeto sūkurį ir nepaleis iki paskutinio akordo.
Šiandien Herkus Mantas – prūsų tautos didvyris – nebeegzistuojančios valstybės Prūsijos simbolis, narsiai kovojęs su žymiai galingesniu priešu iki pat mirties. Dramatiškas Herkaus Manto likimas primena prūsų tautos istoriją, kai kryžiuočiai, gavę teisę kolonizuoti baltų žemes, prisidengdami krikšto misija, ne tik nukariavo, bet ir sunaikino Prūsiją. Kryžiuočių ordinui 1230–1283 m. užkariavus Prūsiją, kurios įtaka buvo jaučiama kelis šimtmečius visoje Europoje, prūsų kalba taip pat pradėjo nykti.
Didysis prūsų sukilimas, kuriam vadovavo Herkus Mantas, prasidėjo 1260 m. ir truko 14 metų. Pradžioje Herkų Mantą lydėjo sėkmė: užaugęs pas priešus, puikiai įvaldė ir pažino vokiečių karybos meną. Nors ir sunkiai sužeistas Karaliaučiaus apgulties metu, greitai pasveiko ir vėl stojo į mūšio lauką. Tačiau per ilgus kariavimo metus kryžiuočiai, gavę paramos iš popiežiaus ir Vakarų Europos, išmoko kovoti su prūsais. 1272 m. Herkus su nedidelėmis pajėgomis buvo priverstas atsitraukti į pietų Prūsijos miškus. 1273 m. kryžiuočių paimtas į nelaisvę ir pakartas. Dar po metų Didysis prūsų sukilimas buvo numalšintas – kryžiuočiams atsivėrė kelias į baltų žemes.
Šios ryškios istorinės asmenybės herojiška kova už savo tautos išlikimą tapo daugelio kūrėjų įkvėpimo šaltiniu. Kompozitorius Giedrius Kuprevičius operą „Prūsai“ parašė 1996 m.
Prabėgus metams, pirmoji lietuviška opera po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje išvydo rampos šviesą Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro scenoje.
Proga dar kartą grįžti prie operos „Prūsai“ – naujo jos pastatymo – atsirado šiemet, kai Lietuvą vainikavo valstybės atkūrimo šimtmetis. Nors operos siužetas mus nukels į tolimą praeitį, tačiau paliestos temos – patriotiškumas, meilė, auka, asmens pasirinkimo laisvė ir kt. – aktualios visais laikais.

Danutė Einikienė
Žemaičių dailės muziejaus vyr. fondų saugotoja

atgal