LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   KONFERENCIJA

KONFERENCIJA

2015 m.  kovo 5–6 d. Klaipėdoje įvyko tarptautinė mokslinė konferencija Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje / Kultura – gospodarka – społeczeństwo: oddziaływanie wzajemne i zmiany w średniowieczu oraz we wczesnych czasach nowożytnych na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego / Culture – Society – Economy: Interaction and Changes in Mediaeval and Early Modern Times on the Eastern Baltic Coast. Konferenciją organizavo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Ji rengta pagal Visuotinės dotacijos priemonę, vykdant projektą Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-084. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

Konferencijoje dalyvavo mokslininkai Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos. Istorikai atstovavo Klaipėdos, Šiaulių, Gdansko, Varšuvos, Pultusko universitetus, Ciechanovo aukštąją profesinio rengimo mokyklą, Gdansko jūrų muziejų, Gardino valstybinį istorijos ir archeologijos muziejų. Tarptautinėje mokslo konferencijoje pranešimą Žemaitijos privačių dvarų raidos tema skaitė ir Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja, Klaipėdos universiteto Baltijos istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoja Jolanta Skurdauskienė. Konferencija vyko lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis. Renginį atidarė ir sveikinimo žodį BRIAI vardu tarė Instituto direktorė doc. dr. Silva Pocytė, pabrėžusi vykdomų tyrimų svarbą ir atsiveriančias naujas galimybes tarptautiniu mastu bendradarbiauti su kolegomis iš užsienio.

atgal