LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   KONKURSAS

KONKURSAS

Nuo 2015-04-17 iki 2015-05-25 skelbiamas Žemaitijos regiono moksleivių konkursas "Pri ožvertuos longėnės", skirtas rašytojos Žemaitės 170-ųjų gimimo metinių  ir Etnografinių  metų paminėjimui.

KONKURSO  NUOSTATAI

Tikslas

Šiuo konkursu siekiama skatinti moksleivių kūrybiškumą, papročių pažinimą ir saugojimą, ugdyti meilę žemaitiškam žodžiui. Konkursui moksleiviai gali pateikti savo sukurtą prozos ar poezijos kūrinį žemaičių tarme arba surinktą ir užrašytą savo gyvenamosios vietos tautosaką (mįsles, padavimus, sakmes, dainas, patarles, priežodžius, nutikimus ir t.t.).

Rengėjai

Konkursą organizuoja, vertina darbus ir juos pateikia žiniasklaidai Žemaičių dailės muziejus. Socialiniai partneriai: Plungės rajono savivaldybės Švietimo skyrius, bendrojo, vidurinio ir profesinio lavinimo mokyklos bei gimnazijos.

Dalyviai

Konkurse gali dalyvauti Žemaitijos regiono V–XI klasių moksleiviai.

Rengimo tvarka

Konkurso eiga: prozos arba poezijos kūrinio parašymas  žemaičių tarme (tema laisva, bet prioritetas – papročių išsaugojimas); arba tautosakos užfiksavimas – medžiagos rinkimas, rašymas ir pateikimas. Darbus pristatyti į Žemaičių dailės muziejų arba Žemaitės memorialinį muziejų iki 2015 m. gegužės 25 d.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu.: (8 448) 57643, mob. 8 688 74212, 8 618 74169.

Darbų pateikimas konkursui

Pateikiami darbai turi būti sukurti, užrašyti tik šiam konkursui. Rašinio apimtis – 1-2 psl. Tautosakinę medžiagą pateikti pasirinkta forma (garsine, tekstine). Kiekvienas darbas turi turėti pasą, kuriame nurodytas autorius, rašinio pavadinimas, jo sukūrimo metai, mokykla ir mokytojo arba vadovo pavardė bei telefonas.  

Darbų vertinimas

Darbus pagal amžiaus grupes vertins konkurso organizatorių sudaryta  komisija iš muziejininkų, pedagogų, etnologų.

Vertinant kūrinius bus atsižvelgiama į kūrybingumą, originalumą, autentiškumą (tautosakos), raštingumą, temos išpildymą, tvarkingumą.

Komisija skirs tris prizines vietas dviejose amžiaus grupėse: V – VIII ir IX – XI klasėse.

Moksleiviai už geriausius rašinius bei surinktą tautosaką bus apdovanojami,  geriausieji darbai bus skaitomi Žemaitės memorialiniame muziejuje, renginyje, skirtame rašytojos Žemaitės 170-osioms gimimo metinėms paminėti (2015 birželio 6 d.). Geriausieji rašiniai bus publikuojami kultūros laikraštyje „Žemaičių saulutė“, internetinėje Žemaičių dailės muziejaus svetainėje.

 

 

 

 

atgal