LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

ŽEMAITIJOS ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO ATSPINDŽIAI REGIONO ISTORIJOJE IR KULTŪROJE


2019 m. rugsėjo 20 d.
Žemaičių dailės muziejus Plungėje (Parko g. 3A)

Žemaičių dailės muziejus kartu su partneriais – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu, Lietuvos istorijos institutu – vykdydamas projektą „Žemaitijos žydų paveldas: pažinti, patirti, integruoti“, finansuojamą Kultūros rėmimo fondo (paraiškos Nr. Pr (6.3)-1369), 2019 m. rugsėjo 20 d. rengia tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Žemaitijos žydų kultūros paveldo atspindžiai regiono istorijoje ir kultūroje“. Konferencija skirta aktualizuoti ir konceptualizuoti Žemaitijos žydų kultūros paveldo, jo sklaidos, populiarinimo ir integravimo šiandieninių regiono bendruomenių gyvenime bei turizmo srityje problemas.
Maloniai kviečiame dalyvauti konferencijoje bei skaityti pranešimus istorijos, atminties, kultūros paveldo ir turizmo sričių specialistus. Siūloma konferencijos pranešimų tematika:

– štetlai / žydų gatvė;
– materialusis (sakralinis, dokumentinis) ir nematerialusis paveldas;
– kasdienybė, tradicijos, įnašas į regiono kultūros raidą;
– asmenybės, likimai ir regioninio tapatumo klausimai;
– paveldo ir istorinės atminties aktualizavimas bei integracija.

Pranešimo trukmė – iki 20 min.
Konferencijos pabaigoje numatyta apvaliojo stalo diskusija.
Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengtus mokslinius straipsnius planuojama publikuoti atskirame, projektui skirtame, moksliniame leidinyje.

Konferencijos organizatoriai įsipareigoja pranešėjams kompensuoti kelionės išlaidas. Prelegentams už mokslinių straipsnių parengimą numatomas honoraras.

Prašome jūsų pranešimo pavadinimą ir santrauką, kurios apimtis ne didesnė kaip 150 žodžių, siųsti konferencijos organizatoriams iki š. m. balandžio 15 d. adresais: jolantaskurd@gmail.com; bendikaite.egle@gmail.com; hektoras.vitkus@gmail.com.
Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki balandžio 30 d. Patvirtintų pranešėjų bus prašoma parengti mokslinių publikacijų tekstus ir pateikti recenzavimui iki rugsėjo 20 d. Mokslinių publikacijų (kartu su iliustracijomis bei kitais priedais) apimtis – iki 1 sp. lanko.

Mokslinės konferencijos organizacinis komitetas:

pirmininkė dr. Jolanta Skurdauskienė (Žemaičių dailės muziejus)
nariai dr. Eglė Bendikaitė (Lietuvos istorijos institutas)
dr. Hektoras Vitkus (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas)

Konferencijos partneriai
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas,
Lietuvos istorijos institutas.

Konferencijos globėjai
Plungės rajono savivaldybė
Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas

Partneriai
Kultūros paveldo departamentas

Rėmėjai
Lietuvos kultūros taryba
Plungės rajono savivaldybė


Informaciniai rėmėjai
Žemaitijos televizija

atgal