LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   METALO ŠILUMA

METALO ŠILUMA

2012 m. vasario 24 d. 16 val. Žemaičių dailės muziejuje atidaroma Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dailės dizaino mokymo raidą atskleidžianti retrospektyvinė metalo meno paroda. Parodoje eksponuojami 1974–2000 metais Taikomosios dailės technikumo ir Aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos moksleivių sukurti kursiniai bei diplominiai darbai.


Metalo meno paveldas Lietuvoje yra turtingas – baltų archeologiniai dirbiniai, auksakalystė, medalininkystė, kryždirbystė (įtraukta į UNESCO paveldą), liejyba iš žalvario, geležies, bronzos, kalvystė, skulptūrinė ir architektūrinė metalo plastika. Kūrybiškas tradicijų tęstinumas, meninės inovacijos šiandienos kultūroje ją praturtina, atsveria neigiamas globalizacijos tendencijas, stiprina valstybės identitetą, ženkliai plėtoja regiono ir viso krašto kultūrinį gyvenimą.
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas turi senas taikomosios dailės specialistų ruošimo tradicijas. 1931 metais įsteigtoje Amatų vidurinėje mokykloje 1939 metais įkurta ir pirmoji metalo apdirbimo specialybė (šaltkalvių). Tobulėjant mokymui, mokyklos statusas vis keitėsi: amatų, dailiųjų amatų, meno mokykla, taikomosios dailės technikumas, aukštesnioji taikomosios dailės mokykla, galiausiai 1998 metais mokykla, kaip skyrius prisijungė prie Vilniaus dailės akademijos, ir jau kelerius metus sėkmingai gyvuoja kaip VDA Telšių dailės fakultetas. Mokyklos raidoje keitėsi pavadinimai, dėstytojai, tobulėjo mokymo metodikos, per 80 metų įgyta gera specialistų ruošimo patirtis. Tarp kitų specialybių nuo seno ryškiausiai išsiskiria meninis metalo apdirbimas. Dabar Juvelyrikos ir kalvystės studijos trunka 4 metus. Programos tikslas-ugdyti visapusiškai išsilavinusią, menui, mokslui, kultūrai imlią asmenybę, išmokyti jauną žmogų retos, įdomios specialybės, įgalinančios reikštis aukščiausios prabos meninėje kūryboje. Studentai mokomi bendrųjų aukštojo mokslo dalykų (socialinės ir meno filosofijos, verslo ir komunikacijos), dailės pagrindų (vizualinės raiškos, skaitmeninių technologijų, dailės istorijos). Pagrindinę studijų dalį sudaro profesiniai užsiėmimai: pažintis su medžiagomis ir technologijomis, juvelyrika, kalvyste, metalo plastika, apimant kūrybinį projektavimą ir praktinį darbą nuo architektūrinės aplinkos akcentų, skulptūrinių sprendinių viešosioms erdvėms iki mažosios ir juvelyrinės plastikos, šiuolaikinių papuošalų individualiam suvokėjui, užsakovui. Nemažą dėstomų dalykų dalį sudaro pasirenkamos disciplinos, kurių dėka studentai gali patys rinktis sau aktualius žinių šaltinius ir praktinių gebėjimų lavybas. Visa studijų programa orientuojama į bendrąsias europines meno, mokslo tendencijas, kartu gerbiant ir puoselėjant kiekvienos asmenybės individualų kūrybos potencialą, braižą.
Jokia kita studijų programa Lietuvoje neruošia tokio plataus profilio aukščiausio lygio metalo meno profesionalų. Mokyklos indėlis ypatingai ženklus regiono kultūriniame gyvenime. Dėstytojai, studentai, absolventai yra kviečiami dalyvauti meno projektuose, patys rengia parodas, inicijuoja kūrybinius įvykius visuomenėje.

atgal