LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   NAUJŲ LEIDINIŲ PRISTATYMAS

NAUJŲ LEIDINIŲ PRISTATYMAS

OGINSKIŲ DVARO LAIKRODINĖJE-ORANŽERIJOJE – PLUNGĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

(adr. Parko g.5c, Plungė)
_________________________________________________________________________________________________________

2013 m. lapkričio 27 d. (trečiadienį) 17 val.

vyks Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų ir Rietavo savivaldybės kultūros
paveldą reprezentuojančių  leidinių,
 skirtų Žemaitijos krikšto 600 met
ų jubiliejui paminėti,
pristatymas.

Nauji leidiniai parengti vykdant projektą „Rietavo ir Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų savivaldybių turizmo produktų rinkodaros priemonių įgyvendinimas“ (projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-05-R-81-009) pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.  

Renginyje dalyvaus:

 Leidinių autoriai – prof. dr. Adomas Butrimas, Jurgita Gramauskienė, Angelė Kilčiauskaitė, dr. Jolanta Skurdauskienė,

dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė, Povilas Šverebas.

 Projekto iniciatoriai ir organizatoriai ‑ prof. Algirdas Žebrauskas, Šarūnė Lukavičienė (Telšiai),

Daina Martišienė (Plungė), Sigutė Bernotienė (Mažeikiai).

Renginio svečias ‑ Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento direktoriaus pavaduotojas
Vytautas Aleksiejūnas.

Vilniaus dailės akademijos leidyklos direktorius dr. Marius Iršėnas pristatys VDA leidyklos knygas žemaitiška tematika,
kurias po renginio bus galima įsigyti su nemaža nuolaida.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

atgal