LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   OGINSKIAMS PRIKLAUSĘS LEIDINYS GRĮŽO Į DVARĄ

OGINSKIAMS PRIKLAUSĘS LEIDINYS GRĮŽO Į DVARĄ

Praėjusios savaitės pabaigoje Žemaičių dailės muziejuje (ŽDM) vykusioje  konferencijoje  „Žemaičių knyga VI“, skirtoje bibliofilui Kaziui Varneliui, dalyvavo  dosnūs bibliofilai, padovanoję mokslinei bibliotekai keletą vertingų knygų.

Simono Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas Gintautas Černeckis, linkėdamas, jog į muziejų grįžtų ir kitos Oginskiams priklausiusios knygos, ŽDM direktoriui Alvidui Bakanauskui įteikė 1782-aisiais išleistą Summaryusz Praw Y Konstytucyi Seymowych Od Roku 1764. Do Roku 1780. W Materyach Skarbowych i o Sądach Kommissyow Skarbu Oboyga Narodow Ustanowionych, Przez [...] Michała Bernowicza [...].Drukarnia Jego Królewskiej Mości (Grodno)

. Apie tai, kad ši knyga išties priklausė plungiškių kunigaikščių šeimai, byloja antraštiniame lape bei sekančio lapo viršuje įspausti antspaudai, kuriuose pažymėta „Biblioteka Płungiańska“.

Džiaugiamės ir Martyno Mažvydo bibliofilų klubo pirmininko dr. Tomo Petreikio dovana, kuri papildys profesoriaus fiziko, etnografo Igno Končiaus archyvą:  jo fizikos paskaitų sąsiuviniai, išleisti  Studentų  matematikų-fizikų draugijos, 1928-29 akademiniais metais  Kaune.

Martyno Mažvydo bibliofilų klubas perdavė Almos Braziūnienės knygą  Bibliofilija kaip asmenybės raiška. Kazio Varnelio biblioteka, išleistą 2008-aisiais.

Dėkojame už vertingus leidinius, papildysiančius bibliotekos fondus.


ŽDM informacija

atgal