LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   Parodos LIETUVOS KULTŪROS VAIZDAI BALIO BURAČO NUOTRAUKOSE atidarymas

Parodos LIETUVOS KULTŪROS VAIZDAI BALIO BURAČO NUOTRAUKOSE atidarymas

LIETUVOS KULTŪROS VAIZDAI BALIO BURAČO NUOTRAUKOSE Balys Buračas (1897–1972) – vienas iš fotografijos pradininkų Lietuvoje, plataus akiračio kraštotyrininkas, daugiau kaip 50 metų keliavęs po gimtąjį kraštą su fotoaparatu rankose. Savo fotografijose ir darbuose etnine tematika Balys Buračas pateikė platų ir tikrovišką mūsų šalies papročių, tradicijų, liaudies meno ir materialinės kultūros vaizdą. Jis siekė išsaugoti sparčiai nykstančius tautinės kultūros klodus ir turėjo retą gebėjimą suvokti savo atliekamo darbo išliekamąją vertę. Balio Buračo fotografijos puošė lietuvių laikraščių ir žurnalų puslapius. 1937 m. Tarptautinėje meno ir technikos parodoje Paryžiuje jo etnografinių nuotraukų kolekcija apdovanota Didžiuoju aukso medaliu, iki karo jis bendradarbiavo su „Larousse“ leidykla ir leidinio „Illustrated London News“ redakcija, vokiečių ir čekų spauda, o su „Lietuvių enciklopedijos“ Bostone (JAV) redakcija bendradarbiavimą tęsė ir sovietinės priespaudos metais. Svarbiausias pastarojo laikotarpio jo pripažinimas – gausios fotografijos, reprodukuotos „Lietuvių liaudies meno“ albumuose (red. Paulius Galaunė).

atgal