LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   ROMUALDAS INČIRAUSKAS

ROMUALDAS INČIRAUSKAS

ROMUALDAS INČIRAUSKAS. Medalis „Kunigaikštis Mykolas Oginskis“. 2019 m. kovas. Fotokeramika, bronza, marmuras.

Profesorius Romualdas Inčirauskas pagerbdamas žymiojo mecenato ir filantropo atminimą, jo jubiliejinio gimtadienio išvakarėse sukūrė medalį. Su šiuo medaliu ir anksčiau sukurtu medalių ciklu, skirtu kunigaikščiams Oginskiams galite susipažinti Žemaičių dailės muziejuje.

MYKOLAS MIKALOJUS SEVERINAS MARKAS OGINSKIS (1849.IV.25-1902.III.10) - kunigaikštis, paskutinysis garsios Oginskių giminės atstovas, kilęs iš Rietavo dvaro Žemaitijoje. Kunigaikščio Irenėjaus Oginskio ir grafaitės Olgos Oginskienės (Kalinovskos) antrasis sūnus, valstybės veikėjo ir polonezų kūrėjo Mykolo Kleopo Oginskio vaikaitis. Būdamas dvidešimt ketverių metų amžiaus įsigijo Plungės dvaro valdą. 1973-1986 m. Plungės miestelio pašonėje įkūrė naują rezidencinį dvaro ansamblį, tapusį vienu įspūdingiausių architektūrinių kompleksų Lietuvoje, garsėjusį kultūrinėmis, muzikinėmis tradicijomis, mokslo, ūkio, švietimo ir socialinėmis naujovėmis. 1879 m. vedė lenkų aristokratę grafaitę Marią Teresą Kasparą Skórzewską (1857-1945) iš labai apsišvietusios, kultūrines, filantropines tradicijas puoselėjusios šeimos. Savo vyrui ji tapo ištikima palydove, pagalbininke visuose darbuose, o po vyro mirties ir jo veiklos tęsėja.
Kunigaikščio įsteigtoje dvaro orkestro mokykloje 1889-1992 m. mokėsi ir fleita grojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Vėliau M. M. Oginskis rėmė jo studijas Varšuvoje. Iš kitų Žemaitijos ir Lietuvos dvarų Plungės dvaras labiausiai išsiskyrė lituanistinėmis tradicijomis.
M. M. Oginskis perėmė tėvo pažintis su vyskupu Motiejumi Valančiumi, Laurynu Ivinskiu, bendradarbiavo su Antanu Baranausku, Juozu Tumu-Vaižgantu, Petru Vileišiu. Rūpinosi lietuviškos spaudos leidyba, rėmė jų gabenimą, 1899 m. finansavo pirmąjį Palangoje suvaidintą lietuvišką spektaklį „Amerika pirtyje“. Nuolatiniu kunigaikščio rūpesčiu buvo žmonių švietimas. Būtent tam jis organizavo ūkio parodas, rūpinosi pašto-telegrafo, taupymo draugijų, Raudonojo kryžiaus komiteto išlaikymu, gaisrininkų komandų steigimu ir t. t. Jaunystėje kartu su broliu užbaigęs tėvo pradėtos Rietavo bažnyčios statybą, vėliau ėmėsi naujų Plungės ir Kulių bažnyčių statybų organizavimo. Informavo carą apie siaubingą valdžios susidorojimą su Kęstaičių ir Kražių bažnyčių gynėjais. Daug padarė atnaujinant ir modernizuojant Plungės miestelį. Pastatė prekybos namus žydams, jų vaikams - mokyklą, suprojektavo dvarą su miestelio centru jungusį viešąjį bulvarą, pastatė jame namus, kuriuose žmonėms demonstravo naujausią techniką, įsteigė našlaičių prieglaudą. Kartu su grafu Tiškevičiumi buvo numatęs išplėtoti naująjį Palangos kurortą. 1901 m. netikėtai susirgo ir mirė besigydydamas Nicoje (Prancūzija). Palaidotas Rietave Aušros Vartų koplyčioje – Oginskių šeimos mauzoliejuje.

Dr. Jolanta Skurdauskienė

Medaliai Plungės dvaro šeimininkei Marijai Oginskienei.

atgal