LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   SKULPTORIAUS STEFAN WIERZBICKI (LENKIJA) PARODA

SKULPTORIAUS STEFAN WIERZBICKI (LENKIJA) PARODA

MŪSŲ BIČIULIS IŠ GALERIJOS AIKŠTĖJE „NA ROZDROŽU“ VARŠUVOJE
ARBA „ESU BELAISVIS“

(Trumpai ir mėgėjiškai apie skulptorių Stefaną Wierbickį ir jo kūrybą)

Dešimtasis Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis skirtas M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms yra didelis tarptautinis kultūrinis įvykis vykstantis Plungėje. Šiemet, kaip ir ankstesniuose festivaliuose, dalyvauja puikūs kolektyvai ir menininkai. Malonu, kad šiemet festivalio metu su didžiule retrospektyvine paroda dalyvauja puikus menininkas ir didelis Lietuvos bičiulis, įsimylėjęs Žemaitiją, iš tiesų „ Lietuvos žmogus“, – skulptorius Stefanas Wierzbickis.
Dėka laimingai susiklosčiusių aplinkybių galėjome artimiau pažinti šį puikų skulptorių ir jo šeimą. Prieš šešerius metus viename iš renginių Lietuvos kultūros centre prie Lietuvos ambasados Varšuvoje buvome pristatyti iškilios išvaizdos porai, pasisveikinusiai lietuviškai. Smulki, grakščios figūros daktarė Martyna Wierzbicka ir aukštas, sportiškos išvaizdos skulptorius Stefanas Wierzbickis savo malonia išvaizda ir draugiškomis šypsenomis tarsi kvietė ilgesniam, ne protokoliniam bendravimui. Pokalbio pradžioje Stefano cituotas eilėraštis lietuvių kalba iš nuostabos atėmė mudviem žadą. Po šio renginio pradėjome dažniau susitikinėti. Sekmadieniais buvome laukiami ir vaišinami „menininko kava“ Stefano galerijoje, kuri yra aikštėje „Na rozdrožu“ centrinėje Varšuvos dalyje. Begeriant tą stiprią menininko kavą ir vaišinantis daktarės Martynos puikiais kepiniais buvo įdomu klausytis įvairių galerijos svečių pasisakymų, samprotavimų bei dalyvauti diskusijose. Kalbose apie Lietuvą skulptorius mandagiai perimdavo iniciatyvą ir su didžiausiu užsidegimu įsijungdavo į pokalbį, parodydamas gerai žinąs Lietuvos literatūrą, meną, istoriją. Jo kalbą papildydavo ir gausūs jaunystės Lietuvoje prisiminimai: „Atvažiuodamas iš Varšuvos į Lietuvą su malonumu įpuldavau į „Neringą“ Vilniuje. Buvo tai viena iš pirmų kavinių ir tais laikais labai graži. Todėl, suprantama, kad nuo pradžios susitikdavo ten Lietuvos kultūros šviesuoliai – Dvarionas, Mieželaitis, Krasauskas, Bogdanas, Marcinkevičius. Turėjau garbės dalyvauti tokiuose susitikimuose prie kavos“.
Mudviejų lankymosi Stefano galerijoje rezultatas – nedidelės Stefano parodos eksponavimas 2011metų rugpjūčio mėnesį Žemaičių dailės muziejuje Plungėje ( pirmas supažindinimas su parodos eksponatais įvyko prof. Igno Končiaus gimtinėje Purvaičiuose bei Žlibinų kultūros centre), o po to ši paroda nukeliavo net į kitą pusę Lietuvos, į muziejus Biržuose ir Pasvalyje. Taip kartu bendraujant ir organizuojant parodas, susitikimus, mūsų šeimų draugystė peraugo į bičiulystę.
Dar tos pirmosios parodos Plungės Žemaičių dailės muziejuje metu direktoriui Alvidui Bakanauskui kilo mintis pakviesti Maestro atvykti su didele paroda ateityje, į 10-ąjį Mykolo Oginskio festivalį. Mūsų mielas skulptorius juokavo, kad direktorius be parodos pakvietimo dar turi duoti garantiją, kad skulptorius bus sveikas ir tvirtas dar tuos keturis metus iki numatyto jubiliejinio termino. Direktorius garantiją patvirtino ir nesuklydo, nes kiekvienais ateinančiais metais Stefanas sukurdavo po didelį įdomų darbą, kuriuos irgi bus galima pamatyti parodoje dar šį rudenį Žemaičių dailės muziejuje.
„ Esu laisvos profesijos belaisvis“ sako skulptorius Stefanas Wierzbickis gimęs Vilniuje, bet daugiau kaip penkiasdešimt metų gyvenantis Varšuvoje. Stefanas Wierzbickis yra tikras menininkas, skulptūrai atidavęs visą savo gyvenimą, nuo pat pradžių uždirbantis sau duoną iš parduodamų savo kūrinių galerijoms ir privatiems asmenims.

Stefano kūriniai puošia Varšuvos, Vilniaus, Vroclavo filharmonijas, Fryderyko Chopino (Šopeno) asociacijos būstinę, kitas kultūros įstaigas ir salonus. Du nuostabūs kūriniai „Andante“(marmuras) ir „Interliudium“(bronza), kuriuos skulptorius padovanojo M.K.Čiurlionio namui-muziejui Vilniuje ir Vilniaus filharmonijai yra skirti M.K.Čiurlioniui.
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba, jo vieta meno pasaulyje yra giliai įsišaknijusi Stefano Wierzbickio kūriniuose. Šis Lietuvos genijus kaip dailininkas ir kaip kompozitorius nuo pat skulptoriaus jaunystės yra jam ypač artimas. Čiurlionis, Kaunas, Vilnius, kur skulptorius mokėsi ir brendo, jo ryšiai su Čiurlionio šeima išliko visam gyvenimui. Čiurlionio kūryba tapo skulptoriaus dvasiniu svertu. Stefanas Wierzbickis pabrėžia Čiurlionio svarbą jam: „Čiurlionis man artimas ne tik todėl, kad mokydamasis Kauno vidurinėje dailės mokykloje turėjau garbę bendrauti su jo šeima. Ne tik todėl, kad jo švelni kaip voratinklis tapyba skamba galingais muzikos garsais, bet ir todėl, kad ilgo laiko bėgyje leido man save suprasti. Rašau tai kaipo menininkas - skulptorius, kurio skulptūros yra muzika spalvintos. Neslepiu, kad „lietuviškas genijus“ turėjo įtaką mano kūrybai“.
Dailininko skulptūros spindi grožiu ir harmonija. Aptakios, švelnios formos, „minkštos“ linijos atskleidžia akmens grožį ir suskamba kaip muzika. Bet greta muzikos skulptoriaus kūriniuose esama ir kitų įkvėpėjų – tai gimtinės peizažas, gimtojo miesto dvasia, išsaugoti vaikystės įspūdžiai bei prisiminimai ir... Vilnelė, vaikystės Vilnelė, kurios jis taip ilgisi ir ieško. Menininko kūriniai liudija skulptoriaus subtilų gebėjimą prašnekinti akmenį, metalą, medį. Savo kūryba Stefanas Wierzbickis įtvirtino formos ir turinio harmoniją, apibrėždamas terminą „menų kryžkelė“ jis praplėtė meno sąvokos sampratą. Visas kūrybinis skulptoriaus kelias yra svarus ir reikšmingas indėlis į Lenkijos, Lietuvos, o kartu ir į viso pasaulio kultūrą.
Stefanas Wierzbickis yra ne tik puikus skulptorius bet ir žymus karikatūristas. Jo karikatūros yra šmaikščios, socialiai aktualios ir pasižymi savitu braižu. Kartą matęs jo karikatūras iš karto jas pažinsi. Dažnai karikatūras lydi įdomus, šmaikštus tekstas. Jis mato ir aprašo viską: žvirblių kautynes po langu, senukų kasdienybę, politikos aktualijas, tai kaip jos pasireškia kasdieniniame žmogaus gyvenime. Yra išleista keletas jo karikatūrų knygų.
Dailininkas seka gyvenimą Lietuvoje, bendrauja su Lietuvos menininkais, remia ir populiarina jų kūrybą Varšuvoje. Jam be galo rūpi abiejų tautų ateitis, jų santykiai. Įdomu, kad Stefanas aktyviai dalyvauja diskusijose dėl lietuvių kalbos grynumo, rūpinasi jos ateitimi.
Vertindamas Dešimtojo Tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio skirto M.K.Oginskio 250-osioms gimimo metinėms svarbą, skulptorius atveža net keturiasdešimties skulptūrų parodą, neskaitant didelio skaičiaus piešinių, akvarelių ir t.t. Tai didelė dovana ne tik Plungės, bet ir visos Lietuvos meno mylėtojams, leidžianti pajusti gero, tikro meno žavesį.

Virginija ir Gintaras Končiai

atgal