LT EN
Archyvas

Aktualijos

Titulinis   »   Aktualijos   »   TUKUMO (LATVIJA) PARODOS ATIDARYMAS

TUKUMO (LATVIJA) PARODOS ATIDARYMAS

Spalio 12 d., penktadienį, 16.15 val.
Žemaičių dailės muziejuje –

ATIDARYTA TUKUMO MUZIEJAUS PARODA

Spalio 12 d. Žemaičių dailės muziejuje atidaryta Tukumo muziejaus paroda „Latvijos dailė. Tukumo muziejaus aukso rinkinys“, skirta Latvijos valstybės 100-mečiui. Ją pristatė kuratorė Paula Stutina. Paroda – kultūros projekto „Baltiškos kultūros ženklai mene“ dalinio finansavimo iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto dalis.
Padėkos ir sveikinimo žodį tarė Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Skurdauskienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis, Plungės rajono savivaldybės mero patarėjas, Komisijos ryšiams su užsieniu narys Mantas Česnauskas, Tukumo miesto tarybos pirmininko pavaduotojas Arvids Drikis. Savo apsilankymu mus pagerbė Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas kunigas Vytautas Gedvainis.Nuotraukos Silvos Galvadiškytės


Tukumo muziejaus parodos „Latvijos dailė. Tukumo muziejaus aukso
rinkinys“, skirtos Latvijos valstybės 100-mečiui, atidarymas.
Dalyvaus Tukumo muziejaus direktorė Agrita Ozola ir
parodos kuratorė Paula Stutiņa.
Koncertuos Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos moksleiviai.

Paroda veiks iki lapkričio 20 d.

„Latvijos dailė. Tukumo muziejaus aukso rinkinys“

Švęsdamas Latvijos šimtmetį, Tukumo muziejus siūlo susipažinti su žymiausių XX amžiaus Latvijos menininkų kūrinių rinktine iš savo kolekcijos. Paroda ekspresyvi, ryški ir spalvinga, leidžianti šiek tiek susipažinti su Latvijos meno kryptimis, pabrėžianti kiekvieno menininko būdingiausius kūrinius.
XX a. pradžios kūriniuose matyti jugendo stiliaus (Art nouveau) ir impresionizmo atgarsiai (tapytojai Janis Rozentāls ir Johans Valters, skulptorius Gustavs Šķilters), taip pat ir nacionalinio romantizmo apraiškos (Vilhelms Purvītis). Latvijos mene visada būta realizmo ir akademinės tapybos poveikio (Augusts Annuss). Vis dėlto tarpukarių laikotarpiu ypač suklestėjo modernizmo stiliai (Leo Svemps, Ludolfs Liberts, Voldemārs Tone), taip pat buvo jaučiama prancūzų meno įtaka ir fovizmo atgarsiai (Jānis Tīdemanis, Kārlis Neilis).
Pokario metais mene taip pat toliau vystėsi ir modifikavosi jau žinomi stiliai. Menininkai naudodavo įvairių stilių formalius metodus, iš kiekvieno pasirinkdami sau tinkamiausią (Jānis Pauļuks, Džemma Skulme). Šiuo laikotarpiu taip pat sukurti atmosferiniai peizažai (Uldis Zemzaris) ir simboliški vaizdai (Kurts Fridrihsons). Grafikoje vis dar dominuoja gamtos tyrimas (Pēteris Upītis), tačiau galima rasti taip pat industrinių vaizdų (Sigismunds Vidbergs) ir pasakojančių, simbolinių kompozicijų (Māra Rikmane, Gunārs Krollis). XX amžiaus paskutinį ketvirtį Latvijos mene pasirodė nauji vėjai, tarp jų ir fotorealizmas (Miervaldis Polis).
Ypatingą vaidmenį Latvijos meno procesuose visuomet turėjo Tukumo muziejus (1935), kuris dėl savo steigėjo Leonīdsʼo Āriņšʼo įtakos visada vadovaudavosi meniniais kriterijais, ir Tukumo miesto gyventojai. Šalia impresyvinių gamtos paveikslų (Ansis Artums), ekspresyvaus, arti abstrakcijos esančio spalvų naudojimo (Herberts Siliņš), taip pat unikalių abstrakcijos sujungimų su realybe (Kārlis Neilis), pasirodo ir tokie filosofiški meno kūriniai (tapytojai Leonīds Āriņš, Ilze Strekavina, Alberts Pauliņš, skulptorė Olita Nigule), kurie, spręsdami formalias meno problemas, ragina susimąstyti giliau.
Latvijos mene visada buvo svarbus individualus faktorius ir išdrįsimas būti kitokiu. Tukumo muziejus, formuodamas savo kolekciją, visada vadovaudavosi savo pirmojo direktoriaus Leonīdsʼo Āriņšʼo iškeltais kriterijais: į meno kolekciją įtraukti tik žymiausių menininkų geriausius kūrinius.
Tukumo muziejus dėkoja Žemaičių dailės muziejui ir Plungės rajono savivaldybei, taip pat Tukumo krašto Dūmai už galimybę surengti Latvijos meno parodą Plungėje ir švęsti Lietuvos ir Latvijos šimtmetį drauge!
Parodos kuratorė Paula Stutiņa

atgal