LT EN

IŠLIKUSI „AUSZRA“

Išlikusi „Auszra“ – lietuvių tautos budintoja


Gegužės 7-ąją minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, norime pristatyti Žemaičių dailės muziejuje (ŽDM) saugomą spaudos draudimo laikotarpiu – 1886 metais Tilžėje išleistą žurnalą „Auszra“, kuris prisidėjo prie lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjimo.
Šis pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spausdintas mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis žurnalas lotynišku raidynu, 1883–1886 m. buvo leidžiamas Ragainėje ir Tilžėje, Lietuvos mylėtojų draugijos. Jos svarbiausi veikėjai buvo Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Jonas Basanavičius, Ansas Bruožis, Stanislovas Didžiulis, Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Petras Kriaučiūnas, Juozas Miliauskas, Martynas Šernius, Jonas Šliūpas, Petras Vileišis, Andrius Vištelis-Višteliauskas. Žurnalas buvo platinamas caro valdomoje Lietuvos dalyje bei Rusijos miestuose, kuriuose gyveno lietuviai inteligentai. Leidinyje bendradarbiavo daugiau kaip 70 autorių, iš kurių apie 20 slapyvardžių yra neatskleista.
„Auszra“ suteikė XIX a. pabaigoje lietuvių tautinio atgimimo ir išsivadavimo judėjimui tam tikrą organizacinę formą. Aušrininkai skelbė ir skleidė šio judėjimo vertybes, ugdė tautinę sąmonę, istorinę atmintį. Žurnale buvo publikuojami įvairaus žanro raštai Lietuvos istorijos klausimais, aktualizuojami tautos praeities įvykiai, reiškiniai, asmenybės. Tad nenuostabu, jog leidinys turėjo lemiamos reikšmės lietuvių tautiniam atgimimui: sužadino tautinį sąmoningumą, subūrė inteligentus ir padėjo formuoti jų tolesnės veiklos pagrindus.
ŽDM saugomas kartoniniais viršeliais, apdriskęs 1881 m. „Auszros“ 1. Num., išspausdintas Mikszo spaustuves, p. 192 bei įrištas priedas prie „Varpo“ 1903 m., Nr. 3, p. 9.
Leidinys, kol pateko į muziejų, priklausė įvairioms įstaigoms – apie tai byloja lapuose likę antspaudai. Priešlapio apačioje, dešiniajame kampe yra ovalus mėlynos spalvos antspaudas, kuriame pažymėta „Lietuvos Konsulatas/ Rytų Prūsams“, virš užrašo pieštuku įrašyta „No. 299 d.“. Žurnalas yra priklausęs ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai – leidinio gale, lapo viduryje yra mėlynas apvalus antspaudas su įrašu „Vytauto/ Didž. Univ./Biblioteka“, priekyje – tokios pat spalvos apvalus, pablukęs antspaudas, kuriame pažymėta „Lietuvos/ Universiteto/ Biblioteka“.
„Auszra“ taip pat priklausė Plungės rajono valdybos Kultūros skyriui – priešlapio viršuje likęs šis vėliau nubrauktas antspaudas.


Vyr. bibliotekininkė
Dalia Šimkutė