LT EN

LAISVĖS SERGĖTOJAI

LAISVĖS SERGĖTOJAI

Laisvės gynėjų diena – sausio 13-oji – Lietuvos tautos dvasios pergalė prieš Sovietų sąjungos bandymą jėga atimti jos laisvę. Įvykdyti valstybės perversmą sutrukdė titaniškos Lietuvos Respublikos gyventojų pastangos.
Tą tragišką 1991 metų sausio 13-osios naktį, kad gyventume laisvi, neįkainojamą auką – gyvybę – atidavė 14 tautos didvyrių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Jankauskas, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Masiulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.
Netrukus po kruvinųjų įvykių prie Vilniaus televizijos bokšto, jo papėdėje, spontaniškai susiformavo Kryžių kalnelis, kurį per keletą metų aplankė beveik visa Lietuva. Tačiau laikas ir oro sąlygos pamažu naikino ten pastatytus kryžius, koplytstulpius. 2016 m. jie restauruoti ir eksponuojami pačiame televizijos bokšte – kaip pagarbos žuvusiesiems ir atminimo ženklai.
Žemaičių dailės muziejus saugo išskirtines, šiuos skaudžius ir svarbius Lietuvai įvykius menančias nuotraukas. Vieną iš jų dovanojo Vilniaus universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto dėstytojas Algirdas Končius (1915–2006). Fotografijoje – vaizdas iš Kryžių kalnelio, ant kurio atminimo ženklas – tautodailininko Ipolito Užkurnio (1926–2004) sukurtas koplytstulpis su Rūpintojėliu. Po restauracijos jis saugomas Vilniaus televizijos bokšte.

Kitose dviejose Kęstučio Jasaičio nuotraukose – Laisvės sergėtojai, juodą ir kruviną 1991 metų sausio 13-osios naktį atnešę šviesą ir Laisvę Lietuvai.

Danutė Einikienė
Žemaičių dailės muziejaus vyr. fondų saugotoja