LT EN

LIETUVOS KŪRĖJAI


Išlikęs knygnešei R.Lukošiūtei priklausęs leidinys

Kovo 16-osios – Knygnešio dienos proga norime pristatyti Žemaičių dailės muziejaus mokslinėje bibliotekoje saugomą, manoma, knygnešei Rozalijai Lukošiūtei (1865–1934) priklausiusį leidinį (GEK 11, S 11).
Tai konvoliutas, sudarytas iš dviejų knygų: „Dvasiszki apdumojimai arba meditacijos.“, [Pierre Chaignon], vertė Petras Legeckas, [Tilžė : O. von Mauderodės sp.], 1900 m., 572 p.; „Sopulinga muka Vieszpaties musų Jezaus Kristaus.“, Vilnius, J. Zavadskio spaustuvė, 1864 m., 134 p.
Kietu aptrintu viršeliu bei odine nugarėle daugiau nei šimtmetį menančiame spaudinyje išliko išblukęs, spėjama, buvusios savininkės priešlapyje rašikliu paliktas įrašas: „Rozalija Lukošale/ 23 balandzio 1904 m./ M. Plunge.“. Ši knygnešė, daraktorė gyveno Truikiuose prie Plungės. Už savo nelegalią veiklą drąsi žemaitė buvo žiauriai kankinama ir kalinama Maskvos kalėjime. Istoriko dr. Vytauto Merkio duomenimis, 1904 m. spalio mėnesį iš jos Kretingos muitinėje buvo atimti 1039 lietuviški ir lenkiški leidiniai. R. Lukošiūtė palaidota Plungės senosiose kapinėse.

Pageltusiais lapais leidinys slepia ir dar vieną mįslę. Vietoj neišlikusio antrojo viršelio yra vėlesniais laikais prie nugarėlės juodais siūlais prisiūtas storesnis pilkšvas popierius, kurio vidinėje pusėje priklijuotas nedidelis keturkampis, iš sąsiuvinio iškirptas languotas lapelis. Jame smulkia rašysena mėlynu rašikliu palikta originali žinutė skaitytojams: „Žmogus kuris skaito knygą, bet ją perskaitęs žiauriai sugadina ir suplėšo. Jis panašus į tą karvę, kuri duoda pieno, bet paskutiniąją koja apverčia milštuvę.“ Kitoje lapelio pusėje pieštuku užrašytas patarimas „Tu šia kniga perskaites atmink ka rašo pagalvok Jei suplišo suklijuok“. Didelėmis spausdintinėmis raidėmis pasirašė „KLAJŪNAS“ (kalba netaisyta – aut. past.).

Šis eksponatas primena apie knygos reikšmingumą ir apie mūsų tautiečių drąsą, pasiaukojimą. Tik jų dėka iki šiol išsaugojome savo raštą ir kalbą, išlikome kaip valstybė.

Žemaičių dailės muziejaus vyr. bibliotekininkė Dalia Šimkutė