LT EN

TARPTAUTINĖ RAŠYTOJŲ DIENA

Kovo 3-ioji – Tarptautinė rašytojų diena

Tokia proga norisi prisiminti ir neeilines asmenybes, garsinusias ir garsinančias Plungę, Lietuvą bei pasaulį. Viena iš jų – rašytoja klasikė Žemaitė.
Žemaitė – tikslus ir taiklus profesoriaus Jono Jablonskio duotas slapyvardis rašytojai Julijai Beniuševičiūtei-Žymantienei. Mes, žemaičiai, ją tokią vienintelę ir teturime – savo kūryba grojančia absoliučia kalbos klausa...
Rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės charakterizuojantis pastebėjimas apie Žemaitę:
„Užeidavo laikai, kada Žemaitė, padėjusi plunksną, imdavosi rankdarbių, uoliai žiūrėdavo ūkio, ilgėliau šnekėdavosi su namiškiais, likusi viena, niūniuodavo, atrodė apsiblaususi. Man būdavo toks Žemaitės elgimasis tikras nurodymas, kad ji temos pritrūkusi. Kai kada tyčia paklausdavau:
– Nieko neberašai?
– Nerašau. Mat šiokie tokie darbai painiojasi. Reikia ir savo drabužėlius nors kartą palopyti, pataisyti.
Tačiau tepamato Žemaitė kame daromą žmogui nuoskaudą arba teišgirsta apie tokį atsitikimą, kurs jos tiesos supratimą ir jos širdį užgavo, – apsiblausimas užleidžia vietą rimtam pasiryžimui, drabužėliai lieka, kokie buvo, jau lopų nereikalingi, niūniavimams ir pasikalbėjimams laikas užtrūko. Tada tik skuba plunksnos nusitverti, tik braižo, braižo“.
G. Petkevičaitė-Bitė. Žemaitė gyvenime ir literatūros darbe // Iš gyvenimo verpetų, K. 1990, p. 288.

Bukantėje – rašytojos Žemaitės memorialiniame muziejuje – eksponuojami rašytojos asmeniniai daiktai, ankstyvieji leidiniai.
Žemaitės rašomasis stalas. XX a. pr.

Amerikos lietuvių bendruomenė sutinka rašytoją Žemaitę. 1916 m., Čikaga, JAV. Originalas. Fotografas V. J. Stankūnas.

Danutė Einikienė
Žemaičių dailės muziejaus vyr. fondų saugotoja