LT EN

TARPTAUTINEI TEATRO DIENAI

Tarptautinė teatro diena minima nuo 1962-ųjų metų. Šio meno ištakos randamos dar senovės medžiotojų ir žemdirbių kultūroje. Teatro elementų labai daug ir liaudies papročiuose. Jų gausa – neatskiriama liaudies švenčių dalis.
Plungė gali drąsiai didžiuotis puoselėjamomis liaudies teatro tradicijomis. Ta proga norisi prisiminti ir pagerbti dvi teatro menui atsidavusias moteris: režisierę Feliciją Slušnienę ir mokytoją Aldoną Petruokienę. Jos abi Plungėje daugelį metų nešė aukštai iškėlusios mėgėjų teatro vėliavą. Praeidami pro Plungės Senamiesčio aikštę, miestiečiai ir Plungės svečiai atkreipia dėmesį į kalvio Audriaus Kasparo meniškai padarytą suolelį su plokštėje iškaltomis pavardėmis plungiškių, savo talentu garsinančių Plungės kraštą.
Tarp jų ir Žemaičių teatro režisierės Felicijos Slušnienės (1924 –2003) pavardė. Ji ilgus metus beveik kasdien skubėdavo į netoliese esantį Plungės kultūros centrą, kuriame šio teatro įkūrėjos laukdavo aktoriai, pasiruošę kartu su režisiere statyti žemaitiškus spektaklius. Plungė laukdavo spektaklių premjerų – žinodavo, kad iš aktorių lūpų sklis sodri, nenugremžta žemaičių kalba, o pati Felicija Slušnienė – profesionali Boriso Dauguviečio teatro aktorė – publiką pakerės įtaigia, neužmirštama vaidyba. Didelio jos talento bei atsidavimo teatrui dėka Plungėje prasidėjo ir tęsiasi mėgėjų teatro istorija.