LT EN

VALENTINO DIENA

Romantikos kupina Valentino diena

Žemaičių dailės muziejaus rinkiniuose saugoma gyvenimo džiaugsmą spinduliuojanti išeivijos dailininko Dr. Antano Lipskio (1917 - 2013) daugiau kaip 300 paveikslų ir skulptūrų kolekcija. Jo kūrybinis palikimas – vizualiniai atspindžiai, menininką lydėję nuo lopšio iki pasaulio platumų, savaip perkoduoti, tačiau visada aprėpiantys žmogaus plačią jausminę skalę – tikėjimą meile, gėriu, grožiu. Meilė – daugelio menininkų įkvėpimo šaltinis. Šio šaltinio vandeniu „apšlakstyta“ ir Antano Lipskio kūryba.

Danutė Einikienė
Žemaičių dailės muziejaus
Vyr. fondų saugotoja


Antanas Lipskis. Skulptūra „Buvo tos dienos“ 1978 m. Plastelininis molis, patina.