LT EN

Z. IVINSKIUI – 110

Z. Ivinskiui – 110


Gegužės 25-ąją minnėjome iš Plungės priemiesčio – Kaušėnų kilusio istoriko, filosofo Zenono Ivinskio 110 metų jubiliejų. Žemaičių dailės muziejuje saugoma giminaičių perduota jo dalis bibliotekos, archyvo bei fotografijų. Tad norime keliomis iš jų pasidalinti.

Šioje fotografijoje Z.Ivinskis (pirmas iš dešinės) – Berlyno universiteto studentas įsiamžino su giminaičiais Plungės rajone Babrungėnų kaime, 1931 m.

Z.Ivinskis buvo vienas produktyviausių istorikų, tyrinėjusių socialinę ir ekonominę Lietuvos istoriją. Jo moksliniai interesai buvo labai platūs – nuo Vytauto Didžiojo laikų iki 1918 m. Vasario 16-osios Akto genezės. Tad nenuostabu, jog, pasak artimųjų, istorikas nedirbdavo tik dukart per metus: per šv. Velykas bei pirmąją šv. Kalėdų dieną; netgi sekmadieniais po šventųjų mišių sėsdavo prie stalo rašyti. Tad šioje nuotraukoje užfiksuota retesnė jo gyvenimo akimirka – stovi atsipalaidavęs prie žydinčių bulvių ir rugių lauko, stabtelėjęs pakeliui į Linderberg, Vokietijoje, 1954 m.

1956-ieji Z. Ivinskiui buvo lemtingi – jis susipažino su savo antrąja žmona – iš Antalieptės kilusia medicinos seserimi Paulina Talanskaite. Tuo metu ji dirbo vaikų darželyje Londone. Į šiame mieste vykusį kongresą istorikas iš Romos atvyko skaityti pranešimo. Po renginio kartu su kitais dalyviais nuėjo į gegužinės pamaldas. Pasibaigus šv. Mišioms, kunigas Kazlauskas svečius pakvietė vakarienei. Čia Z. Ivinskis pirmą kartą ir pamatė Pauliną. Vėliau istoriko kvietimu ji vyko atostogauti į Romą. O kitąmet Romoje juodu sutuokė Z. Ivinskio bičiulis – vyskupas, teologijos dr., doc. Vincentas Padolskis.

Praėjus dvejiems metams po Zenono ir Paulinos Ivinskių tuoktuvių gimė sūnus Kęstutis. Šioje nuotraukoje įamžinta jų šeima su jau paūgėjusiu sūnumi Vasario 16-ąją gimnazijoje Hiutenfelde, Vokietijoje, 1968 m.