LT EN

2019 m. ataskaitos

I ketvirčio ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

II ketvirčio ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas