LT EN

Globojami muziejai

POETO VYTAUTO MAČERNIO MUZIEJUS
Adresas: Alsėdžių g. 3, LT–90039, Žemaičių Kalvarija, Plungės raj. savivaldybė.
Muziejų prižiūri Violeta Garbenčienė tel. 8 615 36524 (ketinant apsilankyti skambinti iš anksto).

Ekspozicijoje deponuoti Žemaičių dailės muziejaus eksponatai: V. Mačernio poezijos knygos, nuotraukos, dokumentai, asmeniniai daiktai. Muziejaus įkūrimo iniciatorius – poetas Eugenijus Matuzevičius. Medžiagą muziejui rinko kraštotyrininkas Konstantinas Bružas, mokytojas Juozas Nėniškis, bibliotekininkė Violeta Garbenčienė ir kt. Muziejus veikia nuo 1987 metų ir šiuo metu yra Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos žinioje.