LT EN

Leidiniai

Titulinis   »   Muziejaus veikla   »   Leidiniai

Žemaičių dailės muziejaus leidiniai 

Lenkijos ir Lietuvos medalininkystė: istorija ir dabartis. Mokslinės konferencijos tezės, dviejų parodų katalogas. Šioje knygoje pateikiama 2010 m. Žemaičių dailės muziejaus ir Varšuvos miesto istorijos muziejaus surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos „Lenkijos ir Lietuvos medalininkystė: istorija ir dabartis“ pranešimų tezės bei dviejų medalininkystės parodų „Varšuvos medalininkystė XVIII–XX a.“ (Varšuvos miesto istorijos muziejus) bei „Lietuvos istorija ir kultūra medaliuose“ (Žemaičių muziejus „Alka“) katalogai. Sudarytojai: Jolanta Skurdauskienė, Andrzej Sołtan; fotografai: Pranciškus Balčiūnas, Martynas Gintalas, Halina Niewiadomska, Ewald Pawlak; lietuvių kalbos redaktorė Birutė Kucinienė; lenkų kalbos redaktorė Aleksandra Sołtan-Lipska; vertėjai: Teresa Dalecka, Jolanta Skurdauskienė, Lina Šlapelytė; dailininkas-maketuotojas Martynas Gintalas. Plungė-Varšuva: Žemaičių dailės muziejus, Varšuvos miesto istorijos muziejus, 2010, 104 p. Tiražas 500 egz.