LT EN

Ulevičius

Titulinis   »   Nuolatinės parodos   »   Ulevičius

Vytautas ULEVIČIUS

Menas – tai dvasia. Kūrinys be dvasios, nors ir profesionalus būtų, dar ne menas. Reikia kūrybai ne valandos, kitos, bet viso gyvenimo.“ Tokios nuostatos laikosi talentingas medžio skulptorius Vytautas Ulevičius nuo pat kūrybinio kelio pradžios. Medį „šnekint“ pradėjo nuo 1957 m. Po dešimtmečio tapo profesionaliu medžio drožėju – Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu.
Apie skulptorių galime sakyti - gimęs ąžuolui: vientisa jungtis tarp menininko vidinės raiškos ir pasirinktos ilgaamžės materijos – ąžuolo medienos, sukūrė organišką, nedalomą, unikalų tandemą, leidžiantį neklystant išskirti V.Ulevičiaus kūrybą iš kitų medžio meistrų darbų. Skulptūrose suvaldyta medžiaga, forma, ritmas, linija – viskas matoma ir tobula - tarsi žemuogės suvertos ant smilgos. Dekoratyvumas, ištobulinta liaudies meno ornamentika, paviršių puošnumas- būdingas V.Ulevičiaus kūrybai, ženklina jo meistriškumą. Tačiau po šiuo „rūbu“ slepiasi daug simbolikos, filosofiškas požiūris į daugelį gyvenimiškų dalykų. Skvarbus žvilgsnis ir tiesus būdas neleidžia menininkui nurimti ir verčia ąžuolo rievėse išskaptuoti tai, kas jam brangu. Kūrybinė emocija tokia stipri, išsikristalizavusi, jog liaudiškas ornamentas jo skulptūrose, pavirtęs kristalu – šimtais kristalų, atspindi visą visatos materiją. Branda, amžinųjų vertybių skalė: meilė Tėvynei, laisvei, tiesai, žemei, meilė savo moteriai ir savo vaikui - simboliais užkoduota ir įprasminta V.Ulevičiaus medinėse odisėjose. Minties gilumas, vientisumas, įgimtas kūrėjo talentas atsiskleidžia tiek monumentaliose, tiek kamerinėse, parodinėse skulptūrose.
V. Ulevičius sukūrė apie 300 monumentalių medžio skulptūros darbų įžymiems asmenims, istoriniams įvykiams atminti. Svarbesni jo kūriniai: "Šaulys" M. K. Čiurlionio kelyje Druskininkuose, dekoratyvinės skulptūros: "Lietuvaitė" Tartu (Estija) universitete, "Naglio kova su drakonais" Juodkrantėje, "Rūpintojėlis" kryžiai Kryžių kalne (Šiaulių r.), Baltijos kelyje ir Commerdoje (Vokietija), "Rūpintojėlis" Oldenburge (Vokietija), taip pat kryžiai tremtiniams, proginiai kryžiai, pano "Žalgirio mūšiui atminti", "Metų laikai", skulptūros "Lietuvaitė su rožėmis", "Sėjėjas", skirtos žuvusiems Sausio 13-ąją, skulptūra "Angelas" partizanui B. Krivickui Raguvos (Panevėžio r.) kapinaitėse, skulptūra "Metraštininkas" Raguvoje (Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejui), skulptūra "Pirmasis skambutis" Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje, 1998 m.), 7 komercinės skulptūros Niujorke (JAV, 1998m.), 5,5 m aukščio koplytstulpis Bardi miestelyje (Italija, 2007 m.). Jo darbų taip pat yra Prancūzijoje, Čekijoje, Kanadoje, Rusijoje, Graikijoje. Pats autorius 2007 m. savo kūrinių kolekciją padovanojo Popiežiškąjai Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijai Romoje (Italija).
Jis yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos rengiamų paradų Vokietijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Mongolijoje, Graikijoje, Belgijoje, Jemene, Prancūzijoje, Turkijoje, Kanadoje, San Peterburge (Rusija), Londone (Didžioji Britanija) dalyvis.
42 medžio skulptūras V. Ulevičius padovanojo Panevėžiui, kur prabėgo jo jaunystė.
Jis buvo apdovanotas Kultūros ministerijos 1-ąja liaudies dailės premija (1979 m.), Kėdainių krašto kultūros premija (2003 m.), Respublikinėse amatų dienose du kartus karūnuotas medžio drožėjų karaliumi (1981 ir 1985 m.).
Apie meistrų meistrą taiklia ir lakoniška fraze yra atsiliepęs Kėdainių krašto dailės draugijos pirmininkas J.Urbonavičius: „Ulevičius yra Ulevičius – ir tuo viskas pasakyta. Jis savitas, nepakartojamas, kietas, užsispyręs. Net nežinau ar gali Lietuvoje su juo kas lygintis“.
Ryškų ir gilų kūrybinį pėdsaką V.Ulevičius paliko ir Žemaitijoje. 1972-1984 m. jis gyveno Bacioniškio vienkiemyje (Zarasų r.), dirbo Plungės liaudies kūrybos gaminių įmonėje "Minija" meistru dailininku. Tuo metu V. Ulevičius dalyvavo liaudies meistrų stovyklose, parengė medžio skulptūrų ansamblio "Zodiako ženklai" projektą Paplatelės kaime (Plungės r.) – jis buvo realizuotas 1985-1987 m. Su polėkiu sukurti "Metraštininkas" (Plungė, 1978 m.),skulptūra knygnešiui V. Juškai Varduvoje (Plungės r.), paminklas knygnešiui Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.) vidurinės mokyklos kiemelyje (1984 m.). Bukantėje, rašytojos Žemaitės memorialiniame muziejuje, lankytojus pasitinka jo skulptūra „Žemaitė.“ Taupiom, minimaliom detalėm meistrui pavyko perteikti rašytojos asmenybės bruožus: žemaitiškas kaimo aprėdas, knyga, tvirtai laikoma rankose – vienintelis šviesos žiburėlis, vedantis per tamsos ir nepriteklių gadynę - simbolizuojanti jos gyvenimo prasmę....Ne mažiau įspūdingas antkapinis paminklas žemaičių liaudies meistrui Stanislovui Riaubai, pastatytas Beržoro kapinaitėse. Tik žmogus, žavėjęsis S. Riaubos kūryba, matęs joje bendražmogiškas, egzistencines vertybes ir būdamas toks pat talentingas, galėjo sukurti tokį unikalų paminklą. Iš to kūrybinio laikotarpio Žemaičių dailės muziejuje saugoma 70 tautodailininko medžio skulptūrų.
Žemaičių dailės muziejaus bendradarbiavimas su vienu talentingiausiu Lietuvos medžio skulptoriumi Vytautu Ulevičiumi vainikuojamas sėkme: menininkas Žemaitijai dovanoja brandžiausius, neginčijamą kūrybinį svorį turinčius, nacionalinėms liaudies meno vertybėms priskiriamus darbus. Žemaičių dailės muziejaus rinkiniai pasipildė 46 šiuolaikinės vaizduojamosios tautodailės skulptūromis. Žemaičiai nuoširdžiai dėkoja ir žemai lenkia galvas Vytauto Ulevičiaus talentui, jo gebėjimui išdainuoti gyvenimą ąžuole...

Danutė Einikienė