LT EN

PRAĖJUSIO RENGINIO AKIMIRKOS

Šeštadienį muziejininkai plungiškius kvietė į filmo „Žemaitis fizikas su etnografo pašaukimu“ premjerą, pasakojančią apie iš Purvaičių (Plungės r.) kilusį žemaitį prof. Igną Končiu. Fiziką, etnografą, antropologą, visuomenininką – žmogų, visą savo energiją atidavusį besikuriančiai Lietuvai, jos mokslui ir kultūrai. Filmą pristatė Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus kūrybinės grupės nariai – žurnalistė Daiva Grikšienė, istorikas dr. Dangiras Mačiulis, operatorius Nerijus Gulbinas bei prof. I.Končiaus vaikaitis Gintaras Končius.
Nuotraukos Reginos Mačiulytės ir Jūratės Motužienės

Vasario 28 d. Žemaičių dailės muziejuje vyko vakaras „Literatūra, kalba ir gyvenimo pojūtis“, kuriame dalyvo iš Plungės rajono Kulių miestelio kilęs rašytojas Liudvikas Jakimavičius.

Nuotraukos K. Vaitkaus ir J.Motužienės

ATIDARYTA PARODA „VIENI IŠ DAUGELIO“

Vasario 8 d. Žemaičių dailės muziejuje atidaryta paroda „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“. Rengėja – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija. Parodos koncepcijos ir tekstų autoriai – dr. Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Žydrūnas Mačiukas.
Parodoje dalyvavęs Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis plačiai ir įdomiai papasakojo apie 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalo paieškas, pasidalijo intriguojančiomis to laikotarpio istorinių aplinkybių įžvalgomis.
Paroda veiks iki kovo 15 d.


Nuotraukos Silvos Galvadiškytės