LT EN

DVI VĖLIAVOS – DU LIETUVAI SVARBŪS ISTORINIAI ETAPAI

Žemaičių dailės muziejuje saugomos dvi padovanotos trispalvės, susijusios su reikšmingomis mūsų valstybės istorijos datomis. Viena išlikusi iš tarpukario, kita pasiūta 1988 m. – Lietuvos valstybingumo atkūrimo priešaušryje.
Trispalvę, išlikusią iš tarpukario, mūsų muziejui 2009 m. padovanojo statybininku dirbęs Bronius Armalis. Jo teigimu, 2006 m, kai vyko buvusio Plungės tuberkuliozės ligoninės dispanserio (Telšių g. 13) atnaujinimo darbai, palėpėje rado šią vėliavą. „Nuplėšė stogą, nuėmė kelis lapus ir šalia ventiliacijos ištraukos vėdinimo kanalo rado užkištą, į raštuotą lininį rankšluostį dailiai suvyniotą, sulankstytą trispalvę. Esu įsitikinęs, kad tai tarpukaryje šiame pastate buvusios ligoninės vėliava. Niekas nežino, kas ten ją paliko“, – papasakojo B. Armalis. Pasiteiravęs, iš kokios medžiagos pasiūta trispalvė ir išgirdęs atsakymą, jog berods, iš lininės drobės, prisiminė, jog tarpukariu valdžia skatino vėliavas siūti iš šilko, be to, kaip ir dabar, anuomet taip pat per šventes prie pastatų privalėjo būti iškeltos trispalvės, to nevykdantiems grėsė bauda.


Beje, namas, kuriame aptiktas ypatingas radinys, pastatytas apie 1938 m. gydytojo chirurgo privačiai veiklai. Šiuo metu jame įsikūrusi „Sveikatos ir grožio“ klinika.
Gaila, tačiau raštuotas rankšluostis, kuriame buvo suvyniota vėliava, subyrėjo, nes buvo sudūlėjęs. O ir iki mūsų laikmečio išlikusi trispalvė yra skylėta, dėmėta, geltonosios juostos kairėje pusėje – įplyšusi. Spėjama, kad ji namuose siūta ir siuvimo mašina, ir rankomis (žalioje juostoje matosi juodais siūlais sudaigstyta linija).
B. Armalis 2006 m. rugpjūčio 11 d., trispalvės atradimo proga sukūrė eilėraštį:
Į saulės šviesą
Sulaukei dienos, slėptuvėj ankštoj
Pelėsiais kvėpavusi nišoj tamsioj
Ir sargas kartu su tavimi kantrus –
Tiek metų kentėjo – žinia – nekalbus...

...kol amžium nuseno, o tu dar buvai –
Pastogėj, kuria nutekėjo laikai,
Nors sargas pavargęs – už jo tu slėpeis,
Kol saulė iš klosčių trispalvę išskleis!
Kita vėliava, saugoma mūsų muziejuje, mena naujesnius laikus. Ją 2006 m. padovanojo plungiškiai Bronė ir Jonas Buitkai. Trispalvė buvo pasiūta 1988 m., pradėjus Lietuvai žengti nepriklausomybės atgavimo keliu. Ši jau daugiau kaip du dešimtmečius skaičiuojanti, gerai išsilaikiusi vėliava matė pirmuosius Sąjūdžio mitingus ir Plungėje, ir kitose Lietuvos vietose.
Dalia Šimkutė