LT EN

Projektas „IŠ PALĖPIŲ – Į EKSPOZICIJĄ“. Fotogalerija

 

Žemaičių dailės muziejus 2011 m. parengė ir vykdė projektą „Iš palėpių – į ekspoziciją“. Visus metus vykdyta akcija „Padovanok muziejui eksponatą – tapk jaunuoju muziejinuku“, vestos edukacinės pamokėlės „Seni daiktai atgyja“. Per projektinį laikotarpį parengtos dvi parodos. Paroda „Laiko šydą praskleidus“ - parengta iš muziejaus saugyklose saugomų XIX–XX a. pr. niekada dar neeksponuotų muziejinių vertybių. Iš ne itin gausaus muziejaus istorijos-etnografijos rinkinio suformuotos dvi namų apyvokos daiktų grupės, atspindinčios vyriškus ir moteriškus darbus. Parodoje eksponuoti 152 eksponatai. Jos atidaryme dalyvavo 118 lankytojų, o parodą iš viso aplankė – 2689. Projektą vainikavo paroda „Nebėra tų namelių, nebėra tų senelių...” – iš akcijos metu surinktų eksponatų bei moksleivių padarytų darbų per technologijų, dailės ir lietuvių kalbos pamokas. Parodoje eksponuojami 57 akcijos metu dovanoti eksponatai – dėmesio verta senovinė žemaitiška spinta (šiepas), medinės turgaus svarstyklės, medinės skalbimo lentos, stovelis (liokajus) batams nuauti, ližė, medinės rogutės, koklis (XIX a. vid.), pagamintas grafo N.N. Zubovo koklių fabrike Aleksandrijoje (Šiaulių r.), plyta su įspaustu užrašu „Plungė“, milas, mediniai ir metaliniai nukryžiuotieji, žibalinė lempa, anglinis lygintuvas, varpai, staliaus darbo įrankiai. Mokiniai parodai pateikė 322 darbus, taip pat buvo pristatytos dvi privačios kolekcijos – mokytojų Egidijaus Jakšto anglinių lygintuvų ir Viktoro Raibužio – jo senelio staliaus įrankių. Su partneriais, rajono švietimo įstaigomis, surengta konferencija „Nebėra tų namelių, nebėra tų senelių... tautinio paveldo puoselėjimas”. Pranešimus skaitė ne tik Plungės rajono mokyklų mokytojai, bet ir kaimyninių rajonų mokytojai, tautodailininkai, įdomių pastebėjimų pateikė konferencijoje dalyvavusi Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona Kuprelytė. Konferencijoje dalyvavo 56 klausytojai, pasisakė 14 pranešėjų.
Buvo įvykdyta ir kita svarbi projekto dalis – konservavimo darbams į P. Gudyno restauravimo ir konservavimo centrą išvežta 1 skrynia ir 5 rankšluostinės. Viena rankšluostinė yra iš liaudies meistro Stanislovo Riaubos asmeninių daiktų rinkinio, o kraičio skrynia datuojama 1868 m.
Bėga metai, keičiasi kartos. Iš mūsų buities dingsta daug mums tarnavusių daiktų, užmaršties šydas pridengia jų tikrąją paskirtį. Taigi už kiekvieną į muziejų patekusį eksponatą, esame dėkingi, žmonėms neabejingiems etnokultūros tradicijų išsaugojimui, džiaugiamės jų altruistiniu poelgiu. Kartu su partneriais suvokdami etnokultūros tradicijų puoselėjimo būtinybę, konkrečią mokinių pagalbą, kaupiant ir išsaugojant mūsų senolių buities reliktus, norime tęsti tokio pobūdžio projektinę veiklą.

Tekstą parengė projekto vadovė Irena Jonauskienė
Fotografijos Jūratės Motužienės, Kazio Gaučio
2012 m. kovo 15 d.