LT EN

3_puslapis

Titulinis   »   ZURNALAS   »   3_puslapis

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJAUS RINKINIAI


Žemaičių dailės muziejus generuoja tą kultūros proceso dalį, kuri atsakinga už tautos istoriją, jos lobių aruodus, todėl muziejininkai, negailėdami pastangų siekia, kad muziejaus rinkiniai nuolat būtų papildomi eksponatais, atspindinčiais Žemaitijos regiono kultūrinę, istorinę įvairovę. Nuo pat muziejaus įsikūrimo 1994 m. formuojami dailės rinkiniai, kurie reprezentuoja XX–XXI a. profesionalųjį žemaičių meną. Pagrindinės dailės rinkinių eksponatų grupės: grafika, tapyba, skulptūra. Jose sukaupti 4630 Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančių dailininkų dovanoti kūriniai.
Muziejaus rinkiniuose per 25 metus sukaupta beveik trylika tūkstančių eksponatų. Tie skaičiai byloja, kad žmonių, neabejingų savo krašto kultūrai, jos išlikimui, turime nemažai.
Su ypatinga pagarba Žemaičių dailės muziejus priėmė ir eksponuoja išeivijos dailininkų kolekcijas, kuriose yra Juozo Bagdono (JAV), Kazio Varnelio (JAV), Jadvygos Paukštienės (JAV), Adomo Galdiko (JAV), Vytauto Igno (JAV), Telesforo Valiaus (Kanada), Alfonso Dargio (Vokietija), Vaclovo Rato (Australija), Adomo Vingio (Australija), Evos Kubbos (Australija), Lauros Baltutis (Australija), Nijolės Liucijos Bartuškaitės-von Kiparski (JAV), Prano Gailiaus (Prancūzija), Vytauto Kasiulio (Prancūzija), Magdalenos Stankūnienės (JAV), Onos Čepelienės (JAV), Antano Lipskio (JAV) kūrinių bei Aldonos ir Antano Minelgų (JAV) dailės darbų kolekcija.
Lietuvoje kuriančių dailininkų tapybos ir grafikos darbų kolekciją sudaro Antano Krištopaičio, Vytauto Valiaus, Donato Valatkos, Broniaus Grušo, Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės, Igno Budrio, Martos Stirbytės-Valaikienės, Aloyzo Stasiulevičiaus, Vijos Tarabildienės, Algimanto Švažo, Valdo Simučio, Valerijono Jucio, Liudo Pociaus, Arvydo Každailio, Alfonso Čepausko, Vladimiro Sušilovo, Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės, Aleksandro Ilginio ir daugelio kitų dailininkų kūriniai.
Dailės rinkiniuose svarbią vietą užima taikomosios dailės kūriniai. Netikėtos ir įspūdingos keramikos dekoravimo galimybės atsiskleidžia Konstancijos Dzimidavičienės, tradicijos ir harmonijos santykis ryškus Gvido Raudonio kūryboje. Keramikės Gražinos Švažienės kolekcija išsiskiria ne tik gausumu, bet ir raiškiu, minimalistiniu dekoru.
Tautodailės rinkinyje, kuriame saugomi Stanislovo Riaubos, Adomo Senkaus, Vytauto Majoro, Adelės Astrauskienės, Reginos ir Justino Jonušų, Aldonos Ruibienės, Antano Vaškio, Juozo Lukausko, Alfonso Skiesgilo, Kęstučio Balčiūno, Aniceto Pučkoriaus, Ipolito Užkurnio, Vytauto Jaručio, Vytauto Ulevičiaus, Augustino Žalgirio ir kitų autorių darbai, vertingiausia – gyvosios tradicijos – mūsų etninės kultūros dalis.
Žemaičių dailės muziejaus senojo liaudies meno rinkinys – vienas žinomiausių Žemaitijoje. Didžiąją dalį sudaro liaudies skulptūros, kurių kilmės vieta – Plungės rajonas. Didesnė jų dalis sukurta XIX a. antroje pusėje. Nemažas ir metalinių kryžių rinkinys.
Muziejuje kaupiama ikonografinė, istorinė ir etnografinė medžiaga apie Plungės krašto praeitį (fotografijos, atvirukai, darbo ir buities įrankiai). Muziejaus fotografijos rinkiniuose saugoma didelė Alfonso Beresnevičiaus, Eleonoros Ravickienės kolekcija. Vien kraštotyrininkės archyve – daugiau kaip 650 sukauptų fotodokumentų, atspindinčių Plungės dvaro praeitį. Jame – ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo, kūrybos kelias.
Švęsdami jubiliejų ir žvelgdami atgal, galime nuoširdžiai pasidžiaugti ir padėkoti visiems, kurie padėjo muziejui augti, kilti ir tapti Žemaitijos meno lopšiu.


Danutė Einikienė
Žemaičių dailės muziejaus vyr. fondų saugotoja