Paroda

NO FILTERS

2023 07 20

Parodoje pristatomi šešių garsių šiuolaikinių dailininkų iš Lietuvos ir Latvijos darbai bei suteikiama unikali galimybė susipažinti su žmogaus vaizdavimu tapyboje. Pastaraisiais dešimtmečiais tapyba, ypač portretinė, meno pasaulyje buvo ignoruojama. Skaitmeninėmis medijomis susižavėję menininkai eksperimentavo ir kūrė ne tik fizinėje, bet ir virtualioje erdvėse, tapybos žanrai buvo laikomi anachronizmu. Ši situacija pasikeitė – dabar tapyba išgyvena atgimimą. Vis dėlto skaitmeninė kultūra leido iš naujo suvokti didžiulę  pasakojamąją vaizdinių galią. Dabar pripažįstame, kad vaizdiniai, kaip ir žodžiai, gali sužadinti svajones, skatinti mąstymą ir padėti suprasti mus supančius žmones bei aplinką. Šis naujas suvokimas įkvepia tapytojus, kurie, nepaisydami skaitmeninių vaizdų prieinamumo, nusprendė išreikšti save tradicinės tapybos priemonėmis.

Parodoje nagrinėjamos įvairios temos, susijusios su žmogaus figūros vaizdavimu, tyrinėjant mus supančio pasaulio suvokimą ir interpretacijas. Ji taip pat pabrėžia įvairių patirčių perkėlimą į dvimatį paviršių. Kiekvienas iš parodoje dalyvaujančių tapytojų pasižymi išskirtiniais techniniais įgūdžiais, kuriuos derina su sudėtingomis nuorodomis į istoriją, meno istoriją ir šiuolaikinę vizualiąją kultūrą. Jie sąmoningai iškraipo, transformuoja ir suteikia žmogaus figūrai naujų formų ir prasmių. Kiekvienas menininkas į žmogaus atvaizdą perkelia savo individualią perspektyvą ir asmeninį pasaulio supratimą.

Nuo 1991 m. tapyba Lietuvoje ir Latvijoje išgyvena ryškų ir galingą atgimimą. Šiuolaikiniai menininkai meistriškai geba tradicines technikas derinti su šiandien aktualiomis temomis, pasakojimais ir simboliais. Jie įrodo, kad tapybos žanras yra aktualus, žavintis ir verčiantis susimąstyti, įtraukiantis, stebinantis netikėtais naratyvais.

 

This exhibition presents the works of six renowned contemporary artists from Lithuania and Latvia, providing a unique opportunity to explore the depiction of the human figure in painting. In recent decades, painting, especially portrait painting, has been largely overlooked in the art world. Artists fascinated by digital media experimented and created not only in physical but also virtual spaces, considering painting genres as anachronistic. However, this situation has changed, and painting is now experiencing a revival. Digital culture has allowed us to rediscover the immense power of visual storytelling. We now recognize that images, like words, can evoke dreams, stimulate thinking, and help us understand the people and environment around us. This new understanding inspires painters who, despite the accessibility of digital images, have chosen to express themselves through traditional painting mediums.

The exhibition explores various themes related to the depiction of the human figure, examining our perception and interpretations of the surrounding world. It also highlights the transfer of diverse experiences onto a two-dimensional surface. Each participating artist possesses exceptional technical skills, which they combine with complex references to history, art history, and contemporary visual culture. They consciously distort, transform, and give new forms and meanings to the human figure. Each artist brings their individual perspective and personal understanding of the world into the portrayal of the human image.

Since 1991, painting in Lithuania and Latvia has undergone a vivid and powerful revival. Contemporary artists skillfully blend traditional techniques with relevant themes, narratives, and symbols of today. They demonstrate that the genre of painting is relevant, captivating, thought-provoking, engaging, and surprising with unexpected subjects.

 

 

Daiva Balvers

Parodos kuratorė, Curator of the exhibition

Žemaičių dailės muziejaus ambasadorė, Authorised representative of the Samogitian Art Museum


Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-23 2023-08-02 08:58
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime