Rinkiniai

ŽEMAIČIŲ DAILĖS MUZIEJAUS RINKINIAI

Išeivijos dailininkų muziejui dovanotų tapybos ir grafikos darbų kolekcija, kurioje yra Juozo Bagdono (JAV), Jadvygos Paukštienės (JAV), Adomo Galdiko (JAV), Vytauto Igno (JAV), Telesforo Valiaus (Kanada), Alfonso Dargio (Vokietija), Vaclovo Rato (Australija), Adomo Vingio (Australija), Prano Gailiaus (Prancūzija), Magdalenos Stankūnienės (JAV) kūrinių bei Aldonos ir Antano Minelgų (JAV) dailės darbų kolekcija.

Lietuvoje gyvenančių ir gyvenusių dailininkų tapybos ir grafikos darbų kolekcija. Ją sudaro Antano Krištopaičio, Vytauto Valiaus, Donato Valatkos, Broniaus Grušo, Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės, Igno Budrio, Svajūno Armono, Vidmanto Pinkevičiaus, Aloyzo Stasiulevičiaus, Vijos Tarabildienės, Mildos Kulikauskienės, Vytauto Moncevičiaus, Algimanto Švažo, Valdo Simučio, Valerijono Jucio, Liudo Pociaus, Dalios Matulaitės, Arvydo Každailio ir daugelio kitų dailininkų kūriniai.

Tautodailės darbų kolekcija. Joje saugomi Stanislovo Riaubos, Adomo Senkaus, Vytauto Majoro, Adelės Astrauskienės, Reginos ir Justino Jonušų, Aldonos Ruibienės, Antano Vaškio, Juozo Lukausko, Alfonso Skiesgilo, Kęstučio Balčiūno, Aniceto Pučkoriaus, Ipolito Užkurnio, Vytauto Jaručio, Vytauto Ulevičiaus, Augustino Žalgirio ir kitų autorių darbai.

Senasis liaudies menas XIX a. (skulptūra, kryžiai).

Ikonografinė, istorinė ir etnografinė medžiaga apie Plungės krašto praeitį (fotografijos, atvirukai, darbo ir buities įrankiai).

Prof. Igno Končiaus archyvas (asmeniniai daiktai, ikonografinė medžiaga, laiškai, moksliniai darbai).

Prof. Zenono Ivinskio asmeninė biblioteka ir mokslinis archyvas (dokumentai, ikonografinė medžiaga, laiškai, moksliniai darbai).

Retųjų spaudinių rinkinys (knygos, periodinė spauda).Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-20
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime