Aktualijos

Žemaičių dailės muziejaus mokslinėje bibliotekoje eksponuojama iš Plungės rajono Purvaičių kaimo kilusio fiziko, etnografo, visuomenės veikėjo Igno Končiaus (1886–1975) archyvo dalis: parašytos knygos, rankraščiai, dokumentai, fotografijos, unikalūs medžio drožiniai.

Ignas Končius gimė 1886 m. liepos 31 d. Purvaičiuose, Plungės rajone. Studijų metais buvo Lietuvos tyrimo ratelio pirmininkas. 1910 m. Peterburgo lietuvių studentų draugijos pirmininkas. Tais pačiais metais parašė pirmą astronominio tipo straipsnį ir paskelbė lietuviškoje spaudoje. 1911 m. Žemaitijoje surašinėjo ir fotografavo koplytėles ir kryžius, Plungėje surengė vaidinimą „Tadas Blinda“, buvo žurnalo „Visuomenė“ bendradarbis.

I.Končius buvo Žemės ūkio akademijos docentas, Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto eksperimentinės fizikos katedros docentas, Valstybinės archeologijos komisijos narys, Stepono Batoro universiteto laikinasis valdytojas, Vytauto Didžiojo universiteto fizikos katedros vadovas.

1941 m. gegužės mėn. bolševikų suimtas ir uždarytas į Kauno kalėjimą. Prasidėjus karui, 1941 m. birželio 22 d. naktį nuvežtas į Vilnių, paskui – į Minsko kalėjimą. Červenės žudynių metu jam pavyko išvengti mirties. 1944 m. liepos mėn. su dviem sūnumis (Liudu ir Vytautu) pasitraukė į Vokietiją, kur organizavo Savitarpio pagalbos komitetą.

Mirė 1975 m. vasario 19 d. Putname (JAV), palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 1996 m. rugsėjo mėn. palaikai buvo perlaidoti Rasų kapinėse.

Nuotraukoje profesorius I.Končius su šeima Pažaislio vienuolyno vartų tarpduryje, 1929 m. (Nuotrauka saugoma Žemaičių dailės muziejuje)

Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-11
Neradote ieškomos informacijos?
parašykite mums
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime