Mėnesio eksponatas

Lankstinyje – tarpukario Žemaičių Kalvarija

Kasmet liepos 1–12 dienomis Plungės rajono Žemaičių Kalvarijoje vykstantys Didieji atlaidai sutraukia šimtus piligrimų. Atlaidų metu apeinamos senosios Kryžiaus kelio koplyčios. Ši sena tradicija vaizduojama ir literatūroje. Žemaičių dailės muziejuje saugomas lankstinys „Žem. Kalvarija. Kalnų stotys. Atminimas iš Žem. Kalvarijos“, išleistas marijonų 1939 metais, spausdintas „Spinduly“ Kaune. Šiame tarpukario leidinyje – dešimt juodai baltų koplyčias bei miestelio vaizdus įamžinančių fotografijų.
Popierinio lankstinio viršelio vidinėje pusėje yra aprašymas, paaiškinantis kuo tikintiesiems svarbios šios Kalnų stotys. „(...) Ypač su ypatingu pamėgimu Bažnyčia primena dvi paskutines Kristaus gyvenimo dienas, jo kančią Jeruzalėje. Tas didysis žmonijos praeities įvykis, darąs nepaprastai šventos įtakos ateičiai, šalia Kryžiaus ženklo ir šv. Mišių aukos bei Komunijos, labai ryškiai bei įtakingai pavaizduojamas Kryžiaus Kelių arba Stacijų praktika, apdovanota visuotiniais atlaidais. Bet šalia stacijų Kristaus kančia daug ryškiau ir plačiau pavaizduojama taip vadinamuose Kalvarijų Kalnuose. Stacijos arba Kryžiaus Keliai tevaizduoja tik Kristaus Kryžiaus nešimą, jo mirtį ir palaidojimą“.
Supažindinama ir su miestelio koplyčių istorija. „Žemaičių Kalvarijoj Kalnai yra pirmieji įsteigti Senojoj Lietuvos valstybėje, nes antrieji Kalvarijų Kalnai, Vilniaus Kalvarijos, yra įsteigtos truputį vėliau. Įsteigė juos čia senovės Garduose Žemaičių Vyskupijai jos vienas žymiausių vyskupų, vėliau tapęs Vilniaus vyskupu, Jurgis Tiškevičius 1642 metais. Tėvai domininkonai, vyskupo padedami, įkūrė Garduose (dabar Kalvarija) Kalvarijų Kalnus, kad sustiprintų žmonėse pamaldumą į Kristaus kančią. Iš savo brolių, Liublino domininkonų, gavo gan didžią Švento Kryžiaus relikviją (didžiausia Lietuvoje), o iš Romos domininkonų Švč. Panos Marijos su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų paveikslą.
Didžiausieji švenčių atlaidai yra Švč. Panelės Marijos Aplankymo 12 dienų atlaidai. Prasideda jie liepos mėn. 1 dienos mišparais ir baigiasi liepos mėn. 12 dienos mišparais. Didžiausios iškilmės esti po 2 liepos dienos sekmadienį.“
Džiugu, jog šie atlaidai per šimtmečius neprarado savo vertės ir tebegyvuoja iki šiol.

 

Parengė vyr. bibliotekininkė Dalia Šimkutė


Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-12
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime