Paroda

V. Ulevičiaus medžio skulptūrų paroda

2021 09 24

VYTAUTAS ULEVIČIUS
 
 
 Vytautas Ulevičius gimė Panevėžio raj., Traupio miestelyje. Šiuo metu gyvena Kėdainių raj., Krakių miestelyje.
Pirmasis kūrybos laikotarpis (1968-1977 m.) susijęs su meninių etalonų kūryba ir jų tiražine drožyba Panevėžio suvenyrų įmonėje ,,Tulpė“. Antrasis kūrybos laikotarpis prasidėjo nuo 1977 m. , kada ėmė kurti įvairius skulptūrinius eksponatus savo darbovietėje – Liaudies kūrybos gaminių įmonės ,,Minija“ muziejui Plungėje.
Vytautas Ulevičius nuolat dalyvauja įvairiose rajoninėse, respublikinėse ir užsienyje rengiamose lietuvių liaudies meno parodose. Dalyvavo tautodailės grupinėse ir personalinėse parodose.
Jo skulptūros garsino Lietuvos tautodailę grupinėse parodose Belgijoje, Čekoslovakijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Afganistane, Mongolijoje, Turkijoje, Kanadoje, Baltarusijoje, Jemene, Graikijoje.
 Personalinėse – Panevėžyje, Kupiškyje, Raguvoje, Kėdainiuose, Krakėse, Dotnuvoje, Klaipėdoje, Kaišiadoryse, Mažeikiuose, Ukmergėje, Druskininkuose, Plungėje, Palangoje, Plateliuose, Širvintuose, Zarasuose, Trakuose, Vilniuje, Lukšiuose, Šakių raj., Kaune, Burbiškių dvare. Užsienyje – Afganistane-Kabule, Vokietijoje-Sommerdoje, Baltarusijoje-Molodiečne, Italijoje Bardi mieste ir Romoje.
Vytautas Ulevičius yra sukūręs virš dviejų šimtų monumentalių ąžuolinių skulptūrų: Kėdainių kapinėse tremtyje žuvusiems atminti, Lietuvos didvyriams kėdainiečiams V.Koncevičiui ir A. Kanapinskui, žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, kryžius Baltijos kelyje, Krakėse- ,,Sėjėjas“, ,,Taikos angelas“, paminklus knygnešiams, M. Daukšai, Lietuvos tūkstantmečiui, ,,Lietuvaitė“. Bukantėje – Žemaitei, Raguvoje – Br. Krivickui, Panevėžyje- ,,Rūpintojėlis -  Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo apsilankymo Lietuvoje proga. Bardi mieste pastatytas koplytstulpis kardinolui Antonio Samore, Romoje šv. Kazimiero skulptūra – Popiežinės lietuvių šv. Kazimiero kolegijos 60-mečio proga. Anglijoje, Londono priemiestyje pastatytas koplytstulpis. Padovanota apie 50 kūrinių Kėdainių krašto žmonėms. Taip atsirado V. Ulevičiaus medžio skulptūrų galerija, kuri prasmingai susišaukia su Vinco Svirikio kryžių ekspozicija miesto muziejuje.
Savo vaikystės ir jaunystės miestui Panevėžiui V. Ulevičius padovanojo 42 kūrinius- ąžuolines skulptūras ir kompozicijas. Jos eksponuojamos Santuokos rūmų mažojoje vitražų salėje.
2008 m. Italijoje ,,Villa Lithuania“ Romoje įrengta nuolatinė personalinė V.Ulevičiaus skulptūrų paroda – padovanota 20 ąžuolinių skulptūrų.
V. Ulevičius dalyvavo daugelyje respublikinių medžio drožėjų kūrybos stovyklų. Jų metu sukurtais ąžuoliniais paminklais puošiama Lietuva. Už savo kūryba du kartus išrinktas ir karūnuotas šalies medžių drožėjų Meistru respublikinėse medžio drožėjų šventėse. Jam suteiktas pirmos klasės meistro – dailininko garbės vardas, yra Kultūros ministerijos liaudies dailės pirmosios premijos laureatas, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas ir t.t.
V. Ulevičiaus darbuose vyrauja istorinės, mitologinės, religinės ir tradicinio liaudies meno temos. Skulptūras gausiai puošia ištobulinta liaudies meno ornamentika, jos yra vien tik šiam kūrėjui būdingos meninės stilistikos, pasižymi raiškia plastika, tad galima teigti, kad V. Ulevičiaus kūryba – savitas reiškinys Lietuvos liaudies dailėje. Kaip teigia pats autorius, jis kuria visiems žmonėms- jų džiaugsmui, dėmesiui, vertinimui, nes ir jo gyvenime kūryba ir žmonės teikia didžiausio džiaugsmo, vilčių, gerumo ir įkvėpimo.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-23
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime