Investiciniai projektai

 
Projekto pavadinimas: „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0002.

Projekto vykdytojas: Žemaičių dailės muziejus

Projekto biudžetas: 1 229 304,25 Eur, iš jų: 737 581,49 Eur Europos Sąjungos ir 491 722,76 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas:  padidinti Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų prieinamumą ir juose teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto uždavinys:  kompleksiškai sutvarkyti Mykolo Oginskio rūmų pastatą, padidinant jame teikiamų paslaugų kokybę.

2019-2021 m. atliekami darbai: Projekto metu bus atlikti Mykolo Oginskio rūmų tvarkybos, restauravimo, remonto darbai: pilnai sutvarkyta rūsio rytinė ir vakarinė dalis, II aukšto vakarinėje dalyje esančios 6 salės, pagal turimą ikonografinę medžiagą atkurta rūmų biblioteka su baldais, sutvarkyta vakarinės dalies mansarda, laiptinė, pakeistos durys ir langai didžiosios salės, fojė bei II aukšto balkono salėje, pakeista dalis stogo dangos; taip pat  įsigyjama bei įrengta viešųjų kultūros paslaugų teikimui reikalinga įranga: interaktyvūs stendai, bibliotekos interjero įranga, Mykolo Oginskio rūmų virtuvės įranga, liftas, keltuvas, kilnojama lauko estrada bei edukacinės klasės įranga.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-05-02

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-04-30

Paskutinį kartą redaguota: 2020-08-24
Neradote ieškomos informacijos?
parašykite mums
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime