Investiciniai projektai

 
Projekto pavadinimas: „Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų rekonstravimas ir modernizavimas, kuriant aukštesnę kultūros paslaugų kokybę“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0002.

Projekto vykdytojas: Žemaičių dailės muziejus

Projekto biudžetas: 1 229 304,25 Eur, iš jų: 737 581,49 Eur Europos Sąjungos ir 491 722,76 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-K-306 priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas:  padidinti Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio rūmų prieinamumą ir juose teikiamų paslaugų kokybę.

Projekto uždavinys:  kompleksiškai sutvarkyti Mykolo Oginskio rūmų pastatą, padidinant jame teikiamų paslaugų kokybę.

2019-2021 m. atliekami darbai: Projekto metu bus atlikti Mykolo Oginskio rūmų tvarkybos, restauravimo, remonto darbai: pilnai sutvarkyta rūsio rytinė ir vakarinė dalis, II aukšto vakarinėje dalyje esančios 6 salės, pagal turimą ikonografinę medžiagą atkurta rūmų biblioteka su baldais, sutvarkyta vakarinės dalies mansarda, laiptinė, pakeistos durys ir langai didžiosios salės, fojė bei II aukšto balkono salėje, pakeista dalis stogo dangos; taip pat  įsigyjama bei įrengta viešųjų kultūros paslaugų teikimui reikalinga įranga: interaktyvūs stendai, bibliotekos interjero įranga, Mykolo Oginskio rūmų virtuvės įranga, liftas, keltuvas, kilnojama lauko estrada bei edukacinės klasės įranga.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-05-02

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-08-31

 


Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – Žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-81-0004

Projekto vykdytojas: Žemaičių dailės muziejus

Projekto biudžetas: 912 290,96 Eur, iš jų: 532 9400,00 Eur Europos Sąjungos ir 379 350,96  savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas: Kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, reikmėms, Plungės M. Oginskio dvaro pastatą – žirgyną ir sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu.

Projekto uždavinys: Sutvarkyti ir kompleksiškai pritaikyti kultūros reikmėms Plungės M. Oginskio dvaro žirgyną.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti ir kompleksiškai pritaikyti lankymui M. Oginskio dvaro žirgyną. Planuojama sutvarkyti pirmajame pastato aukšte esančią pagrindinę renginių salę ir pritaikyti ją įvairaus turinio kultūros renginiams organizuoti. Patalpose atliekami sienų bei lubų kapitalinio remonto darbai, apšvietimo modernizavimo, gaisrinės signalizacijos,  vaizdo stebėjimo ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbai, remontuojamas salę supantis balkonas. Patalpose bus įrengiama komfortiška šildymo ir vėdinimo sistema, pirmame aukšte, atskiroje patalpoje įrengiamas šilumos punktas. Tvarkoma dalis pastato stogo virš salės.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-09-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-08-31


Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-05
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime