Investiciniai projektai

 

Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – Žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-81-0004

Projekto vykdytojas: Žemaičių dailės muziejus

Projekto biudžetas: 912 290,96 Eur, iš jų: 532 9400,00 Eur Europos Sąjungos ir 379 350,96  savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas: Kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, reikmėms, Plungės M. Oginskio dvaro pastatą – žirgyną ir sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu.

Projekto uždavinys: Sutvarkyti ir kompleksiškai pritaikyti kultūros reikmėms Plungės M. Oginskio dvaro žirgyną.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti ir kompleksiškai pritaikyti lankymui M. Oginskio dvaro žirgyną. Planuojama sutvarkyti pirmajame pastato aukšte esančią pagrindinę renginių salę ir pritaikyti ją įvairaus turinio kultūros renginiams organizuoti. Patalpose atliekami sienų bei lubų kapitalinio remonto darbai, apšvietimo modernizavimo, gaisrinės signalizacijos,  vaizdo stebėjimo ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbai, remontuojamas salę supantis balkonas. Patalpose bus įrengiama komfortiška šildymo ir vėdinimo sistema, pirmame aukšte, atskiroje patalpoje įrengiamas šilumos punktas. Tvarkoma dalis pastato stogo virš salės.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-09-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-08-31

 
Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – Žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-81-0004

Projekto vykdytojas: Žemaičių dailės muziejus

Projekto biudžetas: 912 290,96 Eur, iš jų: 532 9400,00 Eur Europos Sąjungos ir 379 350,96  savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas vykdomas pagal Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas: Kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, reikmėms, Plungės M. Oginskio dvaro pastatą – žirgyną ir sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu.

Projekto uždavinys: Sutvarkyti ir kompleksiškai pritaikyti kultūros reikmėms Plungės M. Oginskio dvaro žirgyną.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sutvarkyti ir kompleksiškai pritaikyti lankymui M. Oginskio dvaro žirgyną. Planuojama sutvarkyti pirmajame pastato aukšte esančią pagrindinę renginių salę ir pritaikyti ją įvairaus turinio kultūros renginiams organizuoti. Patalpose atliekami sienų bei lubų kapitalinio remonto darbai, apšvietimo modernizavimo, gaisrinės signalizacijos,  vaizdo stebėjimo ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbai, remontuojamas salę supantis balkonas. Patalpose bus įrengiama komfortiška šildymo ir vėdinimo sistema, pirmame aukšte, atskiroje patalpoje įrengiamas šilumos punktas. Tvarkoma dalis pastato stogo virš salės.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-09-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-08-31

 

„Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato - žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros reikmėms (III etapas)“ Nr. 06-006-K-0018

Projekto vykdytojas: Žemaičių dailės muziejus

Pagrindinė projektu sprendžiama problema: nepakankamas kultūros paveldo objekto – Plungės dvaro sodybos Žirgyno pastato – įveiklinimas ir infrastruktūros pritaikymas kultūros paslaugų teikimui.

Projekto tikslas: padidinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą Plungės dvaro sodybos Žirgyno pastate, siekiant sudominti ir įtraukti didesnę visuomenės dalį ir įvairesnes tikslines grupes.

2024 – 2026 m. atliekami darbai: projekto įgyvendinimo metu bus atlikti Plungės dvaro sodybos Žirgyno pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos darbai: sutvarkytas Žirgyno rytinės dalies vestibiulis, mažoji renginių salė, laiptinė į salės balkoną ir antrą aukštą, rūbinė ir lankytojams skirti tualetai ir kt. Edukacinėms veikloms vykdyti bus įsigyti lavinamieji žaislai ir žaidimai, interaktyvūs ekranai, 360○ animuota projekcija „M.K. Čiurliono kūryba“, informaciniai stendai, baldai, rūbinės, tualetų ir kita įranga. 

Projekto biudžetas: 1 206 049,21 Eur, iš kurių 641 376,97 Eur 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos ir 564 672,24 Eur Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2024-02-23

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2026-08-31

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-15
Žemaičių dailės muziejus
Biudžetinė įstaiga
Parko g. 1, LT-90113, Plungė
Tel./Faks.: (8 448) 52492
El. paštas: zd.muziejus@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 191123113
Muziejaus veikla
Maloniai kviečiame įvertinti Žemaičių
dailės muziejaus teikiamų paslaugų kokybę

Draugaukime